• Uwaga Kandydaci!

     • 1. Informujemy że w dniach 1-7 lipca 2022r. Komisja Rekrutacyjna pracuje w godzinach 10:00- 13:00.
      Przypominamy, że skany świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty można przesłać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@kromer-gorlice.edu.pl

      2. W związku z zamiarem podwojenia limitu miejsc w klasie biologiczno-chemicznej (1F) prosimy o pilne wpisywanie do systemu rekrutacyjnego ocen ze świadectwa i wyników egzaminu ósmoklasisty oraz dodatkowych osiągnięć. Pozyskane dane pozwolą Dyrekcji Szkoły na wystąpienie do organu prowadzącego szkołę o zgodę na utworzenie drugiego oddziału o profilu biologiczno-chemicznym.

     • Egzaminy poprawkowe

     • Informujemy, że egzaminy poprawkowe dla uczniów klas 1-3 odbędą się 30 sierpnia 2022 r.: z matematyki o godz 8.30, a z języka angielskiego o godzinie 10.00

     • Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

     • W dniu 24 czerwca 2022r. zapraszamy uczniów  na uroczyste zakończenie roku szkolnego, które odbędzie się na boisku szkolnym. Początek uroczystości nastąpi o godz. 9.00. Klasy ustawiają się wokół boiska zgodnie z instrukcją podaną przez wychowawców.

      Po uroczystości zapraszamy uczniów na spotkania z wychowawcami do sal lekcyjnych.

      Lista z przydziałem sal dla poszczególnych klas będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń obok zastępstw.

     • Dla Kandydata- ważne informacje!

     • Zamieszczamy harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2022/23 oraz regulamin. Zapraszamy do nauki w naszej szkole!

      Przypominamy wszystkim kandydatom, że 20 czerwca o godz.15.00 mija termin składania wniosku w szkole pierwszego wyboru. Wypełnione w systemie wnioski należy wydrukować, podpisać i złożyć osobiście w sekretariacie szkoły lub elektronicznie przez profil zaufany, albo wysłac skan na adres mailowy umieszczony w tabelce poniżej - wnioski nie złożone w tym terminie zostaną automatycznie usunięte z systemu.

      Regulamin_rekrutacji_2022.pdf

       

     • I miejsce w Polsce dla Gabrieli Czyżyk

     • Składamy serdeczne gratulacje dla Gabrieli Czyżyk uczennicy klasy 3f4 za zajęcie I miejsca w IV kategorii wiekowej etap centralny XXXV Ogólnopolskiego Konkursu „MÓJ LAS”. Dnia 13 czerwca 2022 r. w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie laureatom nagród i dyplomów. Galę wręczenia nagród zorganizowali Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa oraz Liga Ochrony Przyrody. Nagrodą główną dla laureata I miejsca był laptop, książki i gry planszowe.

      Składamy serdecznie podziękowania dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych za pokrycie kosztów przejazdu do Warszawy na uroczyste podsumowanie konkursu oraz Nadleśnictwu Gorlice za zorganizowanie transportu. Słowa podziękowania kierujemy również do Oddział LOP Gorlice za pomoc w organizacji transportu.

      Serdecznie gratulujemy Gabrieli i jej rodzicom! Opiekunem uczennicy jest dr Magdalena Semla-Kurzawa.

     • Sukces w debacie oksfordzkiej poświęconej Łukasiewiczowi

     • 15 czerwca (środa) w I LO im. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie, odbyła się debata oksfordzka poświęcona Ignacemu Łukasiewiczowi. Czas i miejsce jej przeprowadzenie nie były przypadkowe. Rok 2022 został przez Sejm RP ustanowiony „Rokiem Łukasiewicza”, a uczniem szkoły organizatora debaty czyli ILO w Rzeszowie ( w latach 1832 – 1836, wtedy popijarskiego gimnazjum) był właśnie Ignacy Łukasiewicz. Zaproszenie naszej szkoły do debatanckiej potyczki na argumenty, też miało swoje uzasadnienie. Gorlice to miasto nieodłącznie związane z postacią wielkiego polskiego wynalazcy lampy naftowej i procesu destylacji nafty oświetleniowej – stąd „Gorlice Miasto Światła”.

         Teza debaty była następująca: „Działalność Ignacego Łukasiewicza na rzecz społeczeństwa polskiego była ważniejsza niż jego wkład w postęp technologiczny”. Miejscem przeprowadzenia debatanckiej rozgrywki był zabytkowy, kameralny dziedziniec rzeszowskiego liceum.

          Nasza reprezentacja w składzie Aleksandra Gurbowicz, Mikołaj Mikrut, Szymon Dobek - wszyscy z klasy 3d4 oraz Michał Buźniak z klasy 2d wylosowała stronę „Opozycji”- argumenty przeciw tezie, drużyna przeciwna czyli reprezentacja szkoły gospodarza stronę „ Propozycji” – argumenty za tezą. Debatę oceniało trzyosobowe profesjonalne jury.  Przebieg debaty był emocjonujący,  z niespodziewanymi zwrotami akcji i zaskakującym doborem argumentów. Zgromadzona widownia nie miała prawa się nudzić. Na widowni byli przedstawiciele najwyższych władz Rzeszowa, uczniowie i nauczyciele ILO im. S. Konarskiego na czele  z Dyrektorem Piotrem Wanatem. Byli również członkowie naszego Szkolnego Klubu Debat Oksfordzkich z jego  opiekunem Jerzym Tomasikiem oraz Dyrektorem Janem Drożdżem. (Wyjazd tak licznej grupy z Gorlic był możliwy dzięki zasponsorowaniu przez Miasto Gorlice środka transportu w postaci autobusu). Po zakończonej debacie jury ogłosiło wynik. Zwycięzcą debaty jednogłośnie zostało I LO im. Marcina Kromera w Gorlicach. Kończąc spotkanie swoje wielkie uznanie i podziw dla zwycięzców debaty za poziom, kulturę wypowiedzi, argumentację i debatancki profesjonalizm wyraziła pani  Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty oraz Krystyna Stachowska Wiceprezydent  Miasta Rzeszowa.

      Gratulujemy sukcesu i godnego reprezentowania Naszej Szkoły i Miasta Gorlice!

       

     • Zajęcia z fizyki w ramach MCHE na AGH w Krakowie

     • W dniu 22.03 uczniowie klasy 2a wraz z nauczycielami: Robertem Górą i Sławomirem Dedą uczestniczyli w warsztatach z fizyki na AGH w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna. Tematem zajęć był „Model Einsteina zapoczątkowujący ścisłą kosmologię relatywistyczną”. Podczas wykładu prowadzonego przez dr Tomasza Płazaka uczniowie wysłuchali ciekawego wykładu na temat podstaw kosmologii relatywistycznej.

       Po wykładzie dr Tomasza Płazaka uczniowie wzięli udział pod kierunkiem dr inż. Pawła Janowskiego w zajęciach w pracowni fizycznej.  Podczas zajęć praktycznym mogli wykonywać doświadczenia z zakresu między innymi z akustyki, drgań, ruchu falowego, optyki, elektromagnetyzmu i prądu. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z doświadczeniami jakie wykonują studenci podczas zajęć w ramach pracowni fizycznej.  Zajęcia były bardzo ciekawe i poszerzające wiedzę uczniów z zakresu astronomii i fizyki.

     • Małopolska chmura- zajęcia z fizyki 2021/22

     • W bieżącym roku szkolnym 2021/22 w naszej szkole realizujemy zajęcia w ramach projektu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marcina Kromera w Gorlicach”. Głównym celem projektu w tym roku szkolnym jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Kromera w Gorlicach w zakresie chemii, biologii, fizyki i informatyki przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych. W zajęciach on-line z fizyki uczestniczy 15 uczniów.

      W ramach zajęć on-line z fizyki prowadzonych przez pracowników AGH w Krakowie uczniowie mieli okazję uczestniczyć w cyklu wykładów  dotyczących świata mikro i nanotechnologii  z dużą ilością ciekawych doświadczeń związanych z praktycznym zastosowaniem nanomateriałów  przeprowadzonych przez dr inż. Jana Michalika, wykładach i doświadczeniach prowadzonych przez dr inż. Pawła Janowskiego dotyczących fizyki jądrowej, ruchu drgającego i zjawiska polaryzacji oraz  zajęciach z kosmologii prowadzonych przez dr Tomasza Płazaka.

      Zajęcia te pozwoliły uczniom poszerzyć wiedzę z zakresu fizyki i astronomii.

     • Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczy „Międzygwiezdny pył”

     • W III etapie centralnym Ogólnopolskiego Konkursu Przyrodniczego z elementami astronomii i kosmologii „Międzygwiezdny pył”, konkurs wiedzy 2021/22 wzięli udział uczniowie naszej szkoły uzyskując wysokie wyniki. Finalistami zostali uzyskując wysokie miejsce tuż za podium:

      4 miejsce w Polsce ex aequo zajęli Oliwia Gruca z kl.2a i Szymon Krężołek z kl.2a

      5 miejsce Zuzanna Cudek z kl.2a

      W III etapie uczestniczyli też uczniowie:

      Mateusz Łaś, Małgorzata Brach, Weronika Majcher i Marcelina Jarek – wszyscy z kl.2a

      Gratulujemy wszystkim nagrodzonym

     • Zajęcia w ramach MCHE na UR w Krakowie

     • W dniu 25.05 uczniowie klasy 1f wraz z nauczycielem dr Magdaleną Semlą-Kurzawą uczestniczyli w warsztatach z biologii na Uniwersytecie Rolniczym w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna. Tematyka zajęć dotyczyła układu kostnego i „czytania” z kości. W pierwszej części zajęć uczniowie wysłuchali ciekawego wykładu na temat anatomii człowieka. Na zajęciach dowiedzieli się jak zbudowana jest kość, jakie kości budują szkielet człowieka, jak pracuje antropolog, jakie różnice są między archeologiem a antropologiem. W drugiej części zajęć uczniowie nauczyliśmy się rozróżniać kości i wskazywać na szkielecie. Na zakończenie zajęć przybliżono metodykę prac terenowych i przedstawiono możliwości analiz specjalistycznych, które poszerzają naszą wiedzę o zmarłych, ich wyglądzie, budowie ciała, diecie, przebytych lub trapiących ich chorobach, jak i ostatecznie o przyczynach ich śmierci. Zajęcia były bardzo ciekawe i ważne dla dalszej edukacji uczniów realizujących przedmiot biologia w zakresie rozszerzonym.

     • Dzień Otwarty

     • Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom, którzy dotarli do naszej szkoły w dniu 31 maja 2022r. na nasz Dzień Otwarty. Pokazaliśmy Wam naszą szkołę i nas samych, zachęcając do dołączenia do naszego grona już we wrześniu. Czekamy na Was! :-)

      Zdjęcia- Karolina Oświęcimska, Zuzanna Kopka i Joanna Łopata.

     • Wyróżnienie w konkursie fotograficznym

     • W XII Powiatowym Konkursie Fotograficznym "Osobliwości ziemi gorlickiej" nasza uczennica Weronika Nabożna zdobyła wyróżnienie w kategorii "Moja najlepsza fotografia". Gratulujemy Weronice sukcesu w dziedzinie artystycznej!

     • Sukcesy matematyczne

     • Miło nam poinformować, że w konkursie Kangur Matematyczny edycja 2022 który odbył się w naszej szkole 17 marca b.r. nasi uczniowie odnieśli sukcesy.

      Najlepszy wynik-  bardzo dobry- uzyskał Maciej Pyznar z klasy 1a (B. Zawilińska)

      Siedmiu uczniów uzyskało wynik wyróżniony, a są to:

      1. Kacper Szarłowicz 1a
      2. Michał Stępień 1a
      3. Zuzanna Cudek 2a
      4. Piotr Zborowski 3a
      5. Jakub Kołotyło 3a4

      są to uczniowie p. B. Zawilińskiej

      1. Zuzanna Czeluśniak 1b – p. Edyta Augustyn
      2. Vanessa Staroń – 1e – p. Maciej Bajorek

      Wszystkim serdecznie gratulujemy!

     • Mistrzostwa Powiatu w piłce nożnej

     • Dnia 25.05.2022 r. na stadionie OSiR w Gorlicach drużyna chłopców zajęła II miejsce w Mistrzostwach powiatu w piłce nożnej. Gratulujemy.


      Skład drużyny:

      Kacper Wójtowicz

      Patryk Śleziak

      Jakub Tumidajski

      Krystian Kostrzewa

      Bartłomiej Knych

      Jan Apolla

      Michał Gliwa

      Mateo Trybek

      Wojciech Zakrzewski


      Gratulujemy !

     • Sukces w siatkówce plażowej

     • Miło nam poinformować, że uczennice naszej szkoły zdobyły II miejsce w zawodach powiatowych w siatkówce plażowej.

      Skład drużyny:
      Aleksandra Janik  2c
      Angelika Martuszewska 2c
      Iga Szczerba 1f

     • Klasa 2b w Toruniu i Bydgoszczy

     • W dniach 28.04-01.05 klasa 2B pod opieką wychowawczyni pani Ewy Orchel i pani Teresy Niemiec, udała się na wycieczkę do Torunia i Bydgoszczy

      Relacja uczennicy Wiktorii Gąsior:  W pierwszy dzień po kilku godzinach drogi mieliśmy czas tylko na zakwaterowanie oraz spacer po okolicy. Mieszkaliśmy w samym centrum Torunia, co było dużym ułatwieniem, ponieważ wszędzie było blisko. 

      Następny dzień rozpoczęliśmy od spotkania z przewodnikiem, który oprowadził nas po starówce i przedstawił nam ważne punkty, opowiadając historię Torunia. Wstąpiliśmy też na seans do planetarium, a następnie do domu Mikołaja Kopernika. Przez idealną lokalizację mogliśmy dotrzeć pieszo w każde interesujące nas miejsce. 

      W trzeci dzień pojechaliśmy pociągiem do Bydgoszczy, gdzie przewodnik przedstawił nam urok tego miasta. Wstąpiliśmy też do muzeum oraz na punkt widokowy, a tam podziwialiśmy panoramę Bydgoszczy. Byliśmy tam w czasie majówki, więc dopisywały nam dodatkowe atrakcje zorganizowane przez miasto. 

      Czwarty dzień był również ostatnim. Byliśmy w Domu Eskenów, czyli muzeum historii Torunia. Następnie udaliśmy się na dłuższy spacer, aby pożegnać się z pięknym miastem. Później udaliśmy się na pociąg powrotny do domu. Pogoda naprawdę dopisała, a klasa na pewno bardzo miło zapamięta ten wyjazd :)

    • Nagłówek

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.