• 110- lecie Kromera

   • W sobotę 24 września 2016 r. uroczyście świętowaliśmy 110- lecie powstania naszej szkoły. Do tej uroczystości przygotowywaliśmy się od jesieni 2015 r., a zaangażowana była cała społeczność szkolna.  Wrześniowe święto poprzedziła wystawa p.t. „Gorlicki Kromer” eksponowana w Pawilonie Historii Miasta przy gorlickim rynku w sierpniu 2016 r. Na ekspozycję złożyły się dwie części: wystawa fotografii i pamiątek, dokumentujących głównie funkcjonowanie szkoły w latach 1906 – 1945 (18 tablic) oraz 15 tablic – obrazów przedstawiających budynek szkolny, a wykonanych przez firmę ARPI Reklamy na podstawie starych widokówek z kolekcji pana Sławomira Dziadzio.

     

    Sobotnie obchody rozpoczęły się od uroczystego przemarszu uczniów i nauczycieli wraz z pocztem sztandarowym spod budynku szkoły do gorlickiej Bazyliki Mniejszej. Tam o godz.10.00 odbyła się uroczysta msza, której przewodniczył ks. bp Edward Białogłowski. Liturgię śpiewem uświetniali uczniowie i absolwenci pod kierunkiem pana Rafała Wrony.

    Po powrocie do szkoły odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej pana Andrzeja Wróblewskiego, zmarłego w zeszłym roku nauczyciela chemii, który przepracował w „Kromerze” całe swoje zawodowe życie. Tablica, wykonana przez pana Marka Wałęgę, została wmurowana przy wejściu do sali chemicznej, której jednocześnie nadano imię Andrzeja Wróblewskiego. Pan Wróblewski był ceniony przez pokolenia uczniów za wielką wiedzę i umiejętność jej przekazywania. Jego sylwetkę przybliżył pan dyrektor Jan Drożdż, natomiast tablicę odsłoniła żona pana Wróblewskiego, Maria. Poświęcenia dokonał ks. biskup E. Białogłowski.  Po tej uroczystej i wzruszającej ceremonii delegacja uczniów udała się na gorlicki Cmentarz Parafialny i Komunalny, by zapalić znicze na grobach dyrektorów i nauczycieli, którzy uczyli w „Kromerze”. Warto zaznaczyć, że wmurowanie tablicy upamiętniającej zmarłego nauczyciela i nadanie jednej z sal lekcyjnych Jego imienia to zapoczątkowanie nowej w „Kromerze” tradycji.

    Głównym punktem obchodów była uroczysta akademia, która odbyła się w sali gimnastycznej. Wszystkich zebranych gości powitał dyrektor szkoły Jan Drożdż oraz pani Renata Kochan, prezes Gorlickiego Stowarzyszenia Przyjaciół I LO im. M. Kromera, które wraz ze szkołą było współorganizatorem tego wydarzenia. Dalszą część spotkania poprowadziła pani wicedyrektor Aleksandra Baran.

    Głos zabrało wielu znamienitych gości. Podziękowania za trwałą obecność szkoły w życiu edukacyjnym i społecznym Gorlic i całej Małopolski złożył pan Leszek Zegzda, członek Zarządu Województwa Małopolskiego. Wraz z życzeniami dla dyrekcji, kadry pedagogicznej, pracowników i uczniów nasz gość przekazał na ręce dyrekcji nagrodę Województwa Małopolskiego „Polonia Minor”, przyznawaną przez Marszałka Województwa Małopolskiego i Przewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego za działalność na rzecz Małopolski. Jest to dla gorlickiego „Kromera” bardzo cenne i honorowe wyróżnienie. Pan starosta Karol Górski wraz z  przewodniczącym Rady Powiatu panem Markiem Bugno, przewodniczącą Komisji Edukacji, Sportu i Dziedzictwa Kulturowego panią Zofią Kamińską i wicestarostą panem Jerzym Nalepką także życzyli Kromerowi dalszych sukcesów, jednocześnie dziękując za dotychczasowy 110- letni wkład w historię Gorlic i regionu.

    Głos zabrali też: pani Monika Przybyło, wizytator Małopolskiego Kuratorium Oświaty, Delegatura Nowy Sącz, pan Jerzy Jemioła, prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Gorlicach oraz J. E. Ksiądz Biskup Edward Białogłowski. Odczytane zostały listy nadesłane przez: absolwenta naszej szkoły dr Józefa Kozioła, wiceprezesa Rady Ministrów w latach 1985 – 1988,  posłankę na sejm Barbarę Bartuś oraz posłankę Elżbietę Borowską, również absolwentkę „Kromera”. W imieniu burmistrza Gorlic głos zabrał jego zastępca, pan Łukasz Bałajewicz, również zaliczający się do grona wychowanków szkoły.  Wśród gości byli obecni prof. dr hab. Marian Stępień, dr Ryszard Masłowski, były wojewoda krakowski, pan Witold Kochan, były poseł na Sejm RP i burmistrz Gorlic oraz wiele innych znaczących osób w naszym regionie i mieście.

    Na zakończenie części oficjalnej głos zabrał najstarszy uczestnik obchodów, a zarazem najstarszy żyjący dawny uczeń „Kromera”. Pan Henryk Kozubski, urodzony w roku 1911,  uczęszczał do Państwowego Gimnazjum w Gorlicach w latach 1923 – 26. Podzielił się z nami swoimi wspomnieniami z czasów szkolnych, wspomniał też o swoim malarskim talencie, który odkrył w dość późnym wieku.  Pan Henryk urzekł nas swoim poczuciem humoru, dystansem do swojej osoby i witalnością. Został nagrodzony owacjami na stojąco.

    Kolejną częścią uroczystości był program artystyczny przygotowany przez uczniów i absolwentów „Kromera”. Występujący zaprezentowali wiersze i piosenki, które pozwoliły wszystkim przenieść się do czasów młodości. Swoje wiersze czytała też pani Joanna Probulska, absolwentka i nauczycielka I LO.  Na pianinie zagrał Paweł Szmigielski, na skrzypcach Anna i Maria Dubec, na wiolonczeli Magdalena Sołtysiak, na gitarze basowej Klaudia Marondel, zaś na saksofonie Jakub Rafalski. Utwór z repertuaru Marka Grechuty „Pamięci wierszy” zaśpiewała Weronika Kosiba, piosenkę ze słowami Agnieszki Osieckiej „Niech żyje bal” brawurowo wykonała Karolina Guzik, dawny przebój filmowy „Powróćmy jak za dawnych lat” usłyszeliśmy w wykonaniu Zofii Grądalskiej, a kolejną piosenkę Grechuty „Świat w obłokach” śpiewali Weronika Kosiba i Piotr Kukuła. Na zakończenie piosenkę z repertuaru Ireny Santor „Tych lat nie odda nikt” wykonała Elżbieta Rząca. Recytowali Klaudia Janeczek, Kamila Rolak, Rafał Stabach i Marcin Telega.  W chórze śpiewali: Klaudia Bogdan, Natalia Deć, Zofia Grądalska, Natalia Gryga, Kamila Jasińska, Klaudia Knych, Weronika Kosiba, Sabina Kostrzewa, Sylwia Kret, Piotr Kukuła, Dominika Łaś, Julia Rak, Adrianna Rolak-Koszyk, Elżbieta Rząca, Karolina Rzepiela, Maciej Stępień, Magdalena Tatko, a podczas mszy świętej również: Dominika Dziuban, Marcin Fejklowicz, Aleksandra Lenard, Gabriela Łasak, Katarzyna Stępień i Gabriela Zagórska. Nad przygotowaniem części muzycznej czuwał pan Rafał Wrona, aranżacje opracowywali ponadto Paweł Szmigielski i Maria Dubec, natomiast część słowna powstała pod kierunkiem pań: Renaty Kochan i Katarzyny Nowak –  Zabierowskiej.

    Dodatkowym urozmaiceniem i zarazem tłem wizualnym przedpołudniowej uroczystości była prezentacja multimedialna przygotowana przez uczniów: Macieja Pachanę i Jana Zabierowskiego.

    Na ten wyjątkowy dzień cała szkoła została odświętnie przystrojona. Nad dekoracją sceny w sali gimnastycznej czuwała pani Joanna Nalepka – Sanek, zaś kilku sal lekcyjnych pani Ewa Obstalecka- Aplas. Do przyozdobienia sali i innych pomieszczeń szkolnych zostały wykorzystane piękne jesienne kosze i bukiety wykonane głównie przez uczennice klas 3c i 3f z roślin i owoców dostarczonych przez młodzież i nauczycieli. Do wykonania dekoracji włączyły się również dwie absolwentki – panie Maria Wrońska i jej córka Anna Podsadowska.

    Goście i absolwenci mogli w tym dniu obejrzeć zarówno wystawę przeniesioną z Pawilonu Historii Miasta, jak i jej kolejną część, obejmującą okres po II wojnie do czasów współczesnych. Powstała ona z inicjatywy pani Ewy Klimek przy niemałej pomocy pań: Alicji Honek, Małgorzaty Kret i Ewy Obstaleckiej- Aplas. Cieszyła się ona sporym zainteresowaniem zwiedzających szkołę. Ponadto na korytarzu II piętra umieszczono jako stałą ekspozycję tablice przedstawiające znanych absolwentów „Kromera” oraz laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim.

    Po kilkugodzinnej przerwie, absolwenci i goście powrócili do naszego liceum, by o godz. 17.30 obejrzeć przedstawienie Grupy Teatralnej Kromera „DoProsta”. Komedia noblisty Dario Fo „Nie wszyscy złodzieje przychodzą kraść” została wyreżyserowana przez opiekuna GTK, pana Piotra Popielarza.

    Ostatnią częścią obchodów było Spotkanie Pokoleń. To już cykliczna impreza, na której co roku spotykają się absolwenci gorlickiego „Kromera”. O 19:00 pani Renata Kochan i pan Jan Drożdż powitali gości, wniesiono okolicznościowy tort i zabawa została rozpoczęta. Tradycyjnie poczęstunek rozpoczęto od słodkich wypieków dostarczonych przez panie nauczycielki i jedną z uczennic.

    Warto też wspomnieć, że jednocześnie z uroczystymi obchodami Jubileuszu odbywał się Zjazd Koleżeński 40 – lecia matury. W szkole spotkali się absolwenci, którzy egzamin maturalny składali w 1976 roku.

    Z okazji obchodów Jubileuszu szkoła i Gorlickie Stowarzyszenie Przyjaciół I LO przygotowali okolicznościowe pamiątki. Warto odnotować, że wydano w wersji elektronicznej drugą już część „Suplementu” do „Księgi Pamiątkowej I Gimnazjum i Liceum im. Marcina Kromera w Gorlicach”. Jest to praca zbiorowa nauczycieli pod red. Renaty Kochan i Stanisława Przybyłowicza. Wykorzystano w niej liczne zdjęcia, m. in. pochodzące z bloga uczniów „Kromera” ObczajKromca, założonego i redagowanego przez absolwenta Maksymiliana Szymczaka. Płyta jest do nabycia w sekretariacie szkoły.

    Patronat honorowy nad obchodami sprawowali: Wojewoda Małopolski Józef Pilch, Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa i Starosta Powiatu Gorlickiego Karol Górski, zaś patronat medialny Radio Dobra Nowina, Gazeta Krakowska i ARPI  Group.

    Na zakończenie zamieszczamy wiersz napisany przez panią Joannę Probulską z okazji naszego święta.

    „Moja szkoła”

    urodziłam się w pokoju

    z oknem na moją szkołę

    jej czerstwe, ceglane oblicze

    z siwą gzymsową brwią

    spoglądało ku mnie życzliwie

    gdy podnosiłam oczy znad zeszytów

    własnych, a potem uczniowskich

    kamienne głowy na dachu

    kształtowały wyobrażenia

    mężnych królów

    i świętych królowych

    moja szkoła

    ostała się dwu wojnom światowym

    i tabunom naszych młodych nóg

    pędzących na przerwę, na wakacje

    ku życiu

    niech trwa

    aż studniówkowy polonez jej absolwentów

    opasze ziemię

     

    I tego sobie właśnie życzymy. Niech nasz „Kromer” trwa z pożytkiem dla całej społeczności miasta, powiatu i Małopolski. Plurimos annos nasza Szkoło!

    Zdjęcia z uroczystości pochodzą z fotobloga ObczajKromca, autor- Maksymilian Szymczak, oraz portalu terazgorlice.pl, autor- Piotr Popielarz.