• Statut Szkoły

      • Zachęcamy do zapoznania sie ze Statutem Szkoły- dokumentem regulującym pracę naszej placówki:

        Statut-I-LO-w-Gorlicach.pdf