• O Projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna

    • Od września 2019 r. realizujemy w naszej szkole projekt europejski pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marcina Kromera w Gorlicach”. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Kromera w Gorlicach w zakresie: chemii, geografii, fizyki i informatyki przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych.

     Okres realizacji projektu:  09.09.2019 r. – 30.06.2022 r.


     Beneficjent: Powiat Gorlicki

     Grupę docelową stanowią uczniowie klas II i III, którzy wykazują zainteresowanie w/w obszarami oraz posiadają kompetencje umożliwiające opracowanie materiału wykraczającego poza podstawę programową. Beneficjenci projektu uczestniczą w zajęciach on-line prowadzonych przez nauczycieli akademickich/doktorantów za pomocą wideokonferencji w czasie rzeczywistym przy udziale nauczycieli ze Szkoły, którzy mają bezpośredni kontakt z młodzieżą.

     W projekcie uczniowie realizują realizują po 30 godzin zajęć on-line z chemii, geografii, fizyki i informatyki i biologii. Formy wsparcia realizowane w ramach projektu obejmują również wyjazdy na zajęcia stacjonarne na uczelnie (po 1 wyjeździe dla każdej grupy).

     Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji oraz uczestnictwa znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  „Małopolska Chmura Edukacyjna w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marcina Kromera w Gorlicach”.

     Regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-projekcie-MChE-w-I-LO-w-Gorlicach-1.doc

     Regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-projekcie-MCHE-II-edycja.doc