• Dla Kandydata

    •  

     REKRUTACJA KROK PO KROKU

     • zapoznaj się z ofertą szkół
     • wejdz na stronę małopolska.edu.com.pl i załóż konto
     • wypełnij wniosek (można wybrać trzy szkoły i w każdej z nich dowolną liczbę oddziałów)
     • wydrukuj i podpisz wniosek (wymagany jest podpis Kandydata oraz rodzica/opiekuna prawnego) a następnie złóż go w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru. Wniosek mozna też złożyć elektronicznie przy pomocy profilu zaufanego rodzica/opiekuna prawnego

      

     HARMONOGRAM  REKRUTACJI

     • od 13.05.2024r. do 4.07.2024r. – składanie wniosków o przyjęcie do liceum (wygenerowany i podpisany przez rodzica i kandydata wniosek należy złożyć w w sekretariatu szkoły lub elektronicznie przez profil zaufany)
     •  14 - 16 maja  - egzamin ósmoklasisty
     • 21 czerwca - koniec roku szkolnego
     • od 21.06.2024r. do 4.07.2024r. – uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. W tym czasie można dokonać zmian we wniosku
     • 11.07.2024r. – podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
     • od 11.07.2024r. do 15.07.2024r. – potwierdzenie woli podjęcia naukiw I LO poprzez złożenie:
      • oryginału wniosku podpisanego przez rodzica i kandydata (jeśli wcześniej nie był złozony)
      • świadectwa ukończenia szkoły
      • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
      • karty informacyjnej
      • 2 opisanych fotografii
      • w przypadku laureatów lub finalistów konkursów zaświadczenie o uzyskaniu tytułu
     • 16.07.2024r. podanie w kolejności alfabetycznej listy kandydatów przyjętych
     • od 17.07.2024r. do 24.07.2024r. – składanie wniosków w ramach rekrutacji uzupełniającej