• Współpraca międzynarodowa

    • Wrzesień 2018- sierpień 2021
     • Co kryje gleba?- program Erasmus+

      Co kryje gleba?- program Erasmus+

      Od września 2018 r. rozpoczęliśmy pracę nad nowym projektem w ramach programu Erasmus+.
      Projekt ‘Co kryje gleba?’ koordynowany przez szkołę słoweńską, (naszego partnera w projekcie „Niebo w zasięgu”), a partnerami są: Holandia, Hiszpania (Teneryfa – także nasz partner w ostatnim projekcie) i Włochy.
      Projekt koncentruje się na glebach – ważnym elemencie ekosystemu. Planowane działania projektowe obejmują między innymi rozpoznawanie gleb, ich wartości użytkowej czy procesów degradacji, prowadzenie upraw w skrzyniach, omówienie zagadnienia zrównoważonego rolnictwa czy promocję tradycyjnych produktów lokalnych i gospodarstw agroturystycznych.

      Projekt koordynują panie Marzena Wójtowicz i Alicja Honek.

    • Wrzesień 2015- sierpień 2017
     • Niebo w zasięgu- program Erasmus+

      Niebo w zasięgu- program Erasmus+

      W sierpniu 2017 zakończyliśmy międzynarodową współpracę szkół w ramach programu Erasmus+, którego koordynatorem była nasza szkoła.  Celem projektu było wspieranie rozwoju uczniów poprzez prowadzenie badań naukowych, budzenie wrażliwości ekologicznej i artystycznej. Do udziału w projekcie zaprosiliśmy szkoły ze Słowenii, Rumunii, Turcji i Hiszpanii (Wyspy Kanaryjskie).

      Dwa lata realizacji projektu w Kromerze to szeroka oferta działań i wydarzeń nie tylko dla społeczności szkolnej. Organizowaliśmy otwarte obserwacje nieba na boisku liceum m.in. korzystając z teleskopów zakupionych za pieniądze z grantu. Wyjątkowym wydarzeniem był Fireshow – pokaz Teatru Eksperymentalnego Ergo, który odbył się w ramach Godziny dla Ziemi – międzynarodowej akcji wskazującej na problemy nadmiernego zużycia energii i zanieczyszczenia światłem. Osobom utalentowanym artystycznie proponowaliśmy konkursy fotograficzne np. „Wschody i zachody Słońca”, „Księżyc”, czy konkurs na grafikę komputerową „Zgaś światło – oszczędzaj prąd”. Kolejnym wyjątkowym wydarzeniem w Kromerze był koncert „Na Orbicie” – zorganizowany we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury w Gorlicach.

      Podczas dwóch lat projektu uczniowie Kromera uczestniczyli w licznych wycieczkach naukowych m.in. do Niepołomic, Krakowa, Radocyny i Stuposian w Bieszczadach, rozwijali pasje badawcze, czy też uczyli się korzystania z programów komputerowych. Dużym zainteresowaniem młodzieży cieszył się udział w programie edukacyjnym NASA Sally Ride EarthKAM, podczas którego uczniowie wykonywali zdjęcia Ziemi z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). To działanie projektowe z pewnością będziemy kontynuowali. Najważniejszą częścią projektu były jednak zadania realizowane we współpracy z partnerami projektu z innych krajów, co wiązało się z licznymi wyjazdami. W sumie zorganizowaliśmy ich siedem, sami również gościliśmy uczestników programu w Gorlicach. Spotkanie Erasmusa w Kromerze rozpoczęliśmy grą miejską, podczas której międzynarodowe grupy uczniów poznawały miasto i jego historię. Bezchmurne niebo sprzyjało warsztatom astronomicznym i obserwacjom Słońca na boisku szkolnym, obiekty nocnego nieba rozpoznawaliśmy na zajęciach w Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym w Niepołomicach. Największą atrakcją dla gości były warsztaty terenowe zorganizowane w Radocynie, gdzie oprócz obserwacji astronomicznych, gier i zabaw sportowych, wszyscy wspólnie upiekli kiełbaski przy ognisku (niektórzy uczestnicy po raz pierwszy w życiu!).

      Każde międzynarodowe spotkanie projektowe dostarczało wielu wrażeń związanych z poznawaniem dorobku przyrodniczego i kulturowego regionów, rozwijało kompetencje językowe uczestników i było okazją do zawierania bliskich kontaktów i przyjaźni. W Słowenii poznaliśmy dziedzictwo historyczne regionu Celje i Lublany oraz zwiedziliśmy Centrum Kultury Europejskiej Technologii Kosmicznej. Na Wyspach Kanaryjskich, gdzie gościliśmy dwukrotnie, ponieważ ze względu na niestabilną sytuację polityczną nie udało się zorganizować spotkania w Turcji, ogromne wrażenie wywarły na nas wulkany i ślady ich aktywności – wjechaliśmy do kaldery jednego z najwyższych wulkanów świata El Teide. Zarówno na Teneryfie, jak i na La Palmie znajdują się obserwatoria astronomiczne - z największym teleskopem GranTeCan , który mieliśmy przyjemność zobaczyć. Rumunia zaś zachwyciła nas gościnnością rodzin, poznaliśmy wielokulturowe miasta Arad i Timisoara, zwiedziliśmy Wesoły Cmentarz w wiosce Săpânța. W każdym kraju uczestniczyliśmy w warsztatach astronomicznych, odwiedzaliśmy lokalne obserwatoria, braliśmy udział w zajęciach szkolnych. Ogromna wartością tych spotkań jest możliwość poznania innych kultur i nawiązania przyjaźni, ponieważ uczniowie goszczą w domach swoich rówieśników.

      Nie sposób opisać wszystkich akcji, wydarzeń i działań podejmowanych podczas realizacji projektu „Niebo w Zasięgu”. Udział w programie Erasmus+ wiązał się z dodatkową pracą pozalekcyjną grupy nauczycieli, angażował uczniów i ich rodziny, przyniósł jednak  wymierne efekty - teleskopy, modele, materiały multimedialne, plakaty, fotografie wzbogaciły zasoby liceum i będą służyć kolejnym rocznikom. Równie ważne są nowe doświadczenia, innowacyjność w nauczaniu, umiejętność pracy w zespole – zwłaszcza międzynarodowym. Najcenniejsze jednak dla większości członków Zespołu Erasmusa pozostaną zawarte kontakty i przyjaźnie oraz piękne wspomnienia.

      Projekt opracowały i koordynowały panie Alicja Honek i Marzena Wójtowicz

    • Sierpień 2010- lipiec 2012
     • Nasze dziedzictwo jako prawa, szacunek, odpowiedzialność- projekt Comenius

      Nasze dziedzictwo jako prawa, szacunek, odpowiedzialność- projekt Comenius

      Od sierpnia 2010 do lipca 2012 roku I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kromera uczestniczyło w Wielostronnym Partnerskim Projekcie Programu Comenius pod tytułem „3 Rs Heritage: Rights, Respect and Responsibilities”- " Nasze dziedzictwo jako prawa, szacunek, odpowiedzialność." Oprócz naszego liceum do współpracy przystąpiły szkoły z Włoch, Turcji, Portugalii i Grecji.

      Tematyka projektu dotyczyła rozumienia praw człowieka jak również jego obowiązków względem społeczeństwa i środowiska kulturowego oraz przyrodniczego. Jego głównym celem było kształtowanie postaw szacunku i wzajemnego zrozumienia względem każdego człowieka, działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego oraz ochrony środowiska przyrodniczego jak również propagowanie wolontariatu.

      Działania projektu dotyczyły praw i obowiązków dzieci, ochrony  środowiska przyrodniczego, ochrony dziedzictwa kulturowego i wolontariatu.

      Uczniowie zapoznali się z prawami i obowiązkami dziecka. Poprzez działania w projekcie nauczyli się pracować na rzecz środowiska lokalnego, a w szerszym aspekcie na rzecz całego społeczeństwa. Zaplanowane spotkania uczestników projektu pozwoliły na wspólne podejmowanie działań związanych z głównym tematem oraz zapoznanie się z codziennym życiem mieszkańców krajów partnerskich.

      Założone cele realizowaliśmy  poprzez prowadzenie badań, spotkania i konferencje, warsztaty, uczenie się poprzez sztukę (przedstawienia, piosenki, itp.), dziennikarstwo elektroniczne, gry edukacyjne, sport, zajęcia terenowe.

      Nieodłączną częścią edukacji jest wychowanie szczególnie ważne w czasach współczesnych. Uważamy, że udział w programie oprócz kształtowania poszanowania tożsamości europejskiej i jej zróżnicowania kulturowego, poszerzył wiedzę i umiejętności językowe uczniów, pobudził ich kreatywność i wprowadził wymiar europejski do naszego funkcjonowania w społeczeństwie.

      Przez 2 lata trwania projektu uczniowie nabrali doświadczenia w zakresie aktywnego zaangażowania na rzecz ochrony środowiska.
      Poprzez ten projekt zapoznaliśmy uczniów naszych szkół i lokalną społeczność z problemami dzieci w różnych krajach europejskich i zachęciliśmy młodzież do wolontariatu i pracy na rzecz innych ludzi.
      Projekt ten umożliwił również uczniom doskonalenie porozumiewania się w języku angielskim.

      Projekt opracowały i koordynowały panie Alicja Honek i Joanna Łopata.

    • Wrzesień 2003- lipiec 2004
     • Lokalne tradycje i ich obecność w kulturach europejskich na przykładach Rias Baixas i Powiatu Gorlickiego- Socrates Comenius

      Lokalne tradycje i ich obecność w kulturach europejskich na przykładach Rias Baixas i Powiatu Gorlickiego- Socrates Comenius

      W  roku szkolnym 2003/2004 realizowaliśmy projekt „Lokalne tradycje i ich obecność w kulturach europejskich na przykładach Rias Baixas i Powiatu Gorlickiego” w ramach programu Socrates Comenius.

      Projekt trwał przez jeden rok szkolny 2003/04. W trakcie tego roku zapoznaliśmy się dogłębnie z kulturą naszego regionu, architekturą oraz rzemiosłami.

      Nasi uczniowie odbyli szereg wycieczek po terenie powiatu gorlickiego, do miejsc związanych z lokalnymi tradycjami (Owczary, Sękowa, Małastów, Hańczowa, Wysowa), a także wzięli udział w wycieczkach do Krakowa, Wieliczki i Biecza (Muzeum Aptekarstwa i Muzeum Regionalne, Ratusz, klasztor i kościół Reformatów). Zorganizowaliśmy też w naszej szkole koncert muzyki Karpat  (występy zespołów: Lipiniacy, chóru młodzieży z Gimnazjum Publicznego w Uściu Gorlickim pod opieką  p. Anny Dubec, zespołu „Wereteno” z p. Julią Doszną  i grupy „Initium” z Agnieszką Prokop).  Przedstawiliśmy uczniom naszej szkoły oraz gościom tradycje łemkowskie i pogórzańskie - stroje, zwyczaje, degustacja dań (przy współpracy ze Stowarzyszeniem Kobiet Wsi Kobylanka i Grupy Języka Łemkowskiego), a także zwiedziliśmy wystawę koronki bobowskiej – spotkanie z koronczarką p. Józefą Myśliwiec.

      Uczniowie i nauczyciele z zaprzyjaźnionej szkoły w Ribeira odwiedzili nas w dniach 15 – 26 luty 2004 (17 osobowa grupa hiszpańska), odbyła się też wizyta grupy polskiej w Ribeira, w dniach 8 – 19 marca 2004 roku. Pobyt 18 osobowej grupy uczniów i nauczycieli I LO im. M. Kromera zawierał następujące działania: Wycieczki do Santiago de Compostela, Noia i Pontevedra, zwiedzanie muzeum i obiektów historycznych, zapoznanie z lokalnymi tradycjami – stroje, legendy, degustacja potraw, udział w lekcjach języka hiszpańskiego, angielskiego, galicyjskiego, geografii i historii.

      Projekt opracowałi i koordynowały panie Ewa Raczyńska i Alicja Honek.

    • Rok szkolny 2003/04
     • Asystent Językowy

      Asystent Językowy

      W roku szkolnym 2003/04 współpracowaliśmy z  Asystentem Językowym panem Francesco Scategni – organizacja lekcji języka włoskiego dla młodzieży I LO, przygotowanie certyfikatów potwierdzających uczestnictwo w zajęciach.

       

    • Wrzesień 2001-czerwiec 2002
     • Projekt Młodzież i samorządność

      Projekt Młodzież i samorządność

      W  roku szkolnym 2001/2002 realizowaliśmy projekt „Młodzież i Samorządność”  - w ramach współpracy między organizacją Social-Eco-Art. z Kałusza a Starostwem Powiatowym. W lipcu 2001 roku polscy i ukraińscy uczniowie spędzili ze sobą tydzień w Karpatach ukraińskich nawiązując przyjaźnie, doskonaląc posługiwanie się językiem angielskim oraz uczestnicząc w warsztatach na temat wolnych mediów, demokracji, funkcjonowania samorządów lokalnych.

      Uzupełnieniem zajęć teoretycznych były krótkie wycieczki w dolinę rzeki Swicza oraz do Parku Narodowego Siniewir. Młodzież miała okazję zwiedzić miasto Kałusz  i Dolina oraz zapoznać się z walorami przyrodniczo-kulturowymi regionu Wschodnich Karpat.

      Projekt koordynowala pani mgr Ewa Raczyńska