• Kluby uczniowskie

  • Szkolny Klub Wolontariatu został założony w roku 2001  przez panią pedagog mgr Aleksandrę Baran, od 2011 roku Szkolnym Klubem Wolontariatu opiekuje się pani pedagog mgr Anna Gubała- Halibożek.

   Młodzież pełni wolontariat na kilku płaszczyznach m.in uczniowie  udzielają się w  Świetlicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy ul. Tuwima i ul. Krakowskiej, w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Michalusa, współpracujemy również ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Kobylance. W trakcie roku szkolnego organizujemy tematyczne happeningi profilaktyczne tj. "Zachowaj trzeźwy umysł", "Jabłko zamiast papierosa" itp.

   Działalność Szkolnego Klubu Wolontariatu:

   • Spotkanie wolontariuszy z koordynatorem – zebranie deklaracji wolontariuszy co do podjęcia danej formy wolontariatu:  Świetlica TPD przy ul. Krakowskiej i ul. Tuwima, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci niepełnosprawnych w Kobylance, Dom Opieki Społecznej przy ul. Michalusa,
   • Spotkanie wolontariuszy z psychologiem w celu przygotowania ich do pracy w danej instytucji.
   • Rozpoczęcie pracy przez wolontariuszy w świetlicy TPD przy ul. Krakowskiej i ul. Tuwima
   • Rozpoczęcie pracy przez wolontariuszy w Domu Pomocy Społecznej przy ul.Michalusa, a także w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kobylance
   • Organizacja akcji „Pieczenie i sprzedaży ciast” na rzecz osób niepełnosprawnych i w trudnej sytuacji materialnej
   • Organizacja sesji profilaktycznej i happeningów profilaktycznych
   • Organizacja Mikołajek i Dnia Dziecka dla dzieci niepełnosprawnych z SOS-W w Kobylance
   • Sprzedaż kartek dobroczynnych Stowarzyszenia Sursum Corda

    

   Szkolny Klub Erasmusa, dawniej Europejski założony został w roku 2001 przez mgr Ewę Raczyńską, nauczycielkę historii i wiedzy o społeczeństwie.  Klub prowadzony jest przez panie Alicję Honek i Marzenę Wójtowicz, a w realizację różnych projektów angażują się też panie Joanna Łopata, Joanna Nalepka- Sanek oraz panowie Sławomir Deda i Robert Góra.

   Działalność klubu:

   • Pisanie i realizowanie projektów europejskich (Erasmus+, POWER) dla uczniów i kadry pedagogicznej,
   • Organizowanie wykładów i prelekcji ona temat prawa europejskiego i polskiego, instytucji demokratycznych w kraju i UE,
   • Organizowanie konkursów wiedzy o krajach europejskich,
   • Współpraca z lokalnymi organizacjami kulturalnymi,
   • Udział w akcjach Młodzi Głosują, krwiodawstwie i Maratonach Pisania Listów,

    

   Szkolne Koło Caritas, powstało w 1999 roku z inicjatywy księdza Ryszarda Tokarza i pani wicedyrektor Ireny Kamińskiej. Od roku 2003 opiekę nad kołem sprawuje mgr Katarzyna Nowak- Zabierowska, mgr Eliza Niewiadomska oraz księża. Na dzień dzisiejszy koło skupia około 50 członków i ciągle zwiększa swoje szeregi. Każdego roku zapisuje się do niego wielu uczniów, którzy chcą swoją działalnością pomagać innym.

   Działania Szkolnego Koła Caritas:

   • Zbiórka pieniędzy na rzecz najuboższych uczniów naszej szkoły,
   • Kwesta na fundusz stypendialny w Dniu Papieskim,
   • Kwesta na cmentarzu na rzecz Kuchni Caritas w Gorlicach,
   • Wspieranie świetlicy „Zaufanie” przy parafii NMP,
   • Przeprowadzenie zbiórki żywności przed świętami Bożego Narodzenia i Świętami Wielkanocnymi, pomoc w roznoszeniu paczek rodzinom najuboższym,
   • Program opłatkowy przygotowany dla uczniów naszej szkoły,
   • Udział w Zjazdach Formacyjno – Szkoleniowych Szkolnych Kół Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

   Członkowie koła spieszą również z pomocą w sytuacjach losowych, organizują wówczas zbiórki pieniędzy przeznaczonych dla osób pokrzywdzonych.

  • brak danych