• Gorlickie Stowarzyszenie Przyjaciół Kromera

   • Gorlickie Stowarzyszenie Przyjaciół Kromera, istniejące od roku 2003 wspiera działalność I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kromera w Gorlicach.

    Do celów Stowarzyszenia należą między innymi:

    • tworzenie i realizowanie projektów służących rozwojowi i promocji szkoły
    • kultywowanie tradycji szkoły
    • utrzymywanie i poprawa bazy materialnej i wyposażenia szkoły
    • promowanie uczniów
    • utrzymywanie więzi między wychowankami
    • podejmowanie działań na rzecz integracji społeczności szkolnej

    Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

    • inspirowanie w środowisku lokalnym oraz poza nim działań na rzecz rozwoju szkoły
    • pomoc w finansowaniu uczestnictwa uczniów w konkursach, olimpiadach oraz innych formach aktywności naukowej, sportowej i artystycznej
    • nawiązywanie kontaktów w celu pozyskiwania źródeł finansowania
    • gromadzenie środków finansowych i rzeczowych
    • organizowanie imprez kulturalnych i sportowych
    • działalność wydawniczą

    Od początku swojego istnienia Stowarzyszenie mocno zaznacza swoją obecność w życiu Szkoły oraz naszego miasta.

    Dzięki wsparciu Przyjaciół Kromera rokrocznie dofinansowywane są wyjazdy uczniów na liczne konkursy i olimpiady, nagrody dla uczniów, powiększana jest baza szkoły.

    Corocznie organizowane Spotkania Pokoleń gromadzą powiększającą się grupę absolwentów naszej szkoły z różnych roczników. W roku 2016 Stowarzyszenie zorganizowało  wystawę p.t. „Gorlicki Kromer” eksponowaną w Pawilonie Historii Miasta przy gorlickim rynku w sierpniu 2016 r. Na ekspozycję złożyły się dwie części: wystawa fotografii i pamiątek, dokumentujących głównie funkcjonowanie szkoły w latach 1906 – 1945 (18 tablic) oraz 15 tablic – obrazów przedstawiających budynek szkolny.

    Stowarzyszenie współorganizowało też obchody 110- lecia istnienia naszej szkoły w dniu 24 września 2016.

    Zapoznaj się z HISTORIĄ STOWARZYSZENIA

    Konto Gorlickiego Stowarzyszenia Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kromera w Gorlicach:

    Nr 68 8795 0005 2001 0019 3715 0001

    Adres: ul. Kromera 1, 38-300 Gorlice

    KRS: 0000169990
    NIP: 7381963672
    Regon: 852732947

    Statut Stowarzyszenia Przyjaciol Kromera

    Zostań członkiem naszego Stowarzyszenia! Wypełnij deklarację i prześlij ją na adres:

    Stowarzyszenie Przyjaciół Kromera,

    ul. Kromera 1, 38-300 Gorlice

    DEKLARACJA CZŁONKOWSKA SPK