• Wydarzenia szkolne

   •  

    • Zajęcia w ramach MCHE na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie

    W dniu 25.05 uczniowie klasy 1f wraz z nauczycielem dr Magdaleną Semlą-Kurzawą uczestniczyli w warsztatach z biologii na Uniwersytecie Rolniczym w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna. Tematyka zajęć dotyczyła układu kostnego i „czytania” z kości. W pierwszej części zajęć uczniowie wysłuchali ciekawego wykładu na temat anatomii człowieka. Na zajęciach dowiedzieli się jak zbudowana jest kość, jakie kości budują szkielet człowieka, jak pracuje antropolog, jakie różnice są między archeologiem a antropologiem. W drugiej części zajęć uczniowie nauczyliśmy się rozróżniać kości i wskazywać na szkielecie. Na zakończenie zajęć przybliżono metodykę prac terenowych i przedstawiono możliwości analiz specjalistycznych, które poszerzają naszą wiedzę o zmarłych, ich wyglądzie, budowie ciała, diecie, przebytych lub trapiących ich chorobach, jak i ostatecznie o przyczynach ich śmierci. Zajęcia były bardzo ciekawe i ważne dla dalszej edukacji uczniów realizujących przedmiot biologia w zakresie rozszerzonym.

     

    • Konkurs Ekologiczny

    Dnia 22 kwietnia w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marcina Kromera odbył się XIII Powiatowy Konkurs Ekologiczny dla szkół ponadpodstawowych pod hasłem „Szanuj wodę – bez niej żyć nie możesz”. Tradycyjnie organizatorem konkursu jest Oddział LOP Gorlice. Konkurs został objęty honorowym patronatem Starosty Powiatu Gorlickiego Pani Marii Gubała.

    Wszystkich zebranych uczniów i ich opiekunów powitał Dyrektor I LO Pan Jan Drożdż. Tuż przed rozpoczęciem zmagań  uczniowie uczcili minutą ciszy ofiary wojny na Ukrainie. Konkurs poprowadziła Prezes Zarządu Oddziału LOP w Gorlicach pani Grażyna Kurzawa.

    Do konkursu przystąpiło łącznie 17 uczniów ze szkół ponadpodstawowych z terenu naszego powiatu. Uczniowie rozwiązywali test który został przygotowany przez komisję konkursową. Po dokonaniu oceny prac komisja wyłoniła zwycięzców. Laureaci z Zespołu Szkół nr 1 w Gorlicach oraz wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe. Podczas trwania wydarzenia uczestnicy konkursu oraz uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w prelekcji dt. zmian klimatu wygłoszonej przez pracowników Magurskiego Parku Narodowego.

    Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom dużej wiedzy ekologicznej.

    Konkurs Ekologiczny - Obrazek 1

    Jak i w poprzednich latach, nasza szkoła uzyskała Srebrną Tarczę i wysokie, 48 miejsce w rankingu Perspektyw.
    W rankingu licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Także w tym roku nasza praca- uczniów i nauczycieli zaowocowała przyznaniem nam tego wyróżnienia. Cieszymy się naszą Srebrną Tarczą i czujemy się zmotywowani do dalszej nauki! :-)

    • Koncert Kromer solidarny z Ukrainą

    W dniu 8 kwietnia 2022r. nasi uczniowie zagrali fantastyczny koncert po ponad dwuletniej przerwie. Z inicjatywą wystąpił Samorząd Uczniowski- zorganizowali oni kontert połączony ze zbiórką pieniędzy przeznaczoną na pomoc Ukrainie.

    Artyści występujący w koncercie to Paweł Jędrzejowski, Milena Kuziak, Jan Dusza, Jakub Stężowski, Igor Foryś, Dobrawa Tomasik, Gabriela Dobek, Wiktoria Chowaniec, Patrycja Rotko, Kamila Gryzło, Aleksandra Poznańska, Kacper Wiktorek, Jan Kruk, Marcelina Jędrzejowska, Oliwia Konopka, Barbara Skrobot, Aleksandra Chrobak, Weronika Mazur, a także Ira Popadiuk, Damian Kocioła, Roman Pendiuk- nasi uczniowie z Ukrainy! Koncert prowadzili Zuzanna Kopka i Mateusz Kulka. Gratulujemy Wam wszystkim talentu i umiejętności wzruszania serc!

    Koncert zorganizowany został pod opieką pań Elizy Niewiadomskiej, Katarzyny Nowak- Zabierowskiej, nagłośnienie zapewnił pan Wojciech Tokarz, a tysiące błękitno- żółtych serc zdobiących salę i szkołę zostało zrobionych z sercem przez uczniów pod opieką pani Joanny Nalepki- Sanek.

    Akcja zbiórki pieniędzy przyniosła 2500 zł. Nagrania piosenek dostępn są na naszym profilu Facebook.

    • Uczestniczymy w Dniach Otwartych gorlickiego Szpitala

    W dniach 8 i 9 kwietnia uczniowie klas biologiczno- chemicznych wzięli udział w Dniach Otwartych gorlickiego szpitala, gdzie zapoznali się ze specyfiką i charkterem zawodów medycznych. Po szpitalu oprowadzali ich między innymi absolwenci naszego liceum.

    Uczestniczymy w Dniach Otwartych gorlickiego Szpitala - Obrazek 4

    • Zajęcia MChE z biologii

    W ramach programu Małopolska Chmura Edukacyjna realizowane są w naszej szkole zajęcia z biologii. W zajęciach uczestniczy 15-osobowa grupa uczniów z klasy 1f. Opiekę nad uczniami sprawuje dr Magdalena Semla-Kurzawa. Zajęcia z biologii prowadzone są na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, odbywają się co dwa tygodnie, dzięki nowoczesnej infrastrukturze sieciowej. Zajęcia składaj się z dwóch części. W pierwszej części zajęć uczniowie mogą posłuchać ciekawych wykładów prowadzonych przez znanych naukowców oraz obejrzeć interesujące prezentacje. Druga część zajęć to praktyczne ćwiczenia w czasie których uczniowie obserwują przebieg doświadczeń i uzupełniają karty pracy. Wybrane tematy zajęć z biologii to:

    - Zarys anatomii serca i fizjologii układu krążenia

    - Tajemnice kwasów nukleinowych – elektroforeza i izolacja DNA

    - Różnorodność stawonogów

    - Ptaki - przystosowanie do życia w różnych środowiskach

    - Adaptacja kręgowców do życia w środowisku wodnym

    - Układ kostny – czytanie z kości

    - Człowiek w świecie małp człekokształtnych

    - Pierścienice: segmentacja – przypadek i adaptacja

    - Antocyjany -indykatory pH w komórce roślinnej

    - Badanie właściwości fizykochemicznych barwników fotosyntetycznych

    - Szybkie ruchy w świecie roślin

    - Analiza jakościowa i ilościowa białek

    Udział w zajęciach z MCHE to nie tylko wiedza i doświadczenie jakie zdobywają uczniowie ale również dzięki udziałowi w programie pracownia biologiczna w naszej szkole wzbogaciła się w aparaturę badawczą i odczynniki. W ramach programu zakupiono m.in.: mikroskopy optyczne z kamerą, mikroskopy z dotykowym ekranem LCD, mikroskopy stereoskopowe, pipety automatyczne, zestawy do daktyloskopii, stetoskopy, tacki i narzędzia do preparowania, szkielet człowieka oraz modele ryby, skóry a także modele bezkręgowców zatopione w akrylu.

    • Zajęcia MChE z chemii

    W ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna w obszarze chemia uczniowie naszej szkoły uczestniczą w akademickich wykładach prowadzonych on-line. Współpracujemy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie, a zajęcia prowadzone są przez wykładowców z Katedry Chemii. W zajęciach bierze udział 15-sto osobowa grupa uczniów klasy 2e.

     Poszczególne tematy zajęć dotyczą między innymi: substancji stosowanych w żywości, charakterystyki wybranych związków organicznych, substancji czynnych w lekach,  odziaływania światła widzialnego z materią,  właściwości i zastosowania środków myjących np. mydła.  Część z przeprowadzonych zajęć ma charakter praktyczny dzięki czemu uczniowie mają możliwość obserwacji na żywo prostych eksperymentów, a następnie analizowanie ich i wyciąganie wniosków, co jest szczególnie ważne w przygotowaniu uczniów do egzaminu maturalnego z chemii. Równie istotna jest możliwość zapoznania się uczniów z aparaturą chemiczną oraz zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas wykonywania eksperymentów chemicznych.

    W ramach zajęć zaplanowany jest również wyjazd, trakcie którego uczniowie wezmą udział w ćwiczeniach laboratoryjnych oraz zostaną oprowadzeni po uczelni PWSZ.

    Należy podkreślić, że dzięki tym zajęciom uczniowie nie tylko mogą w lepszym stopniu przygotować się do egzaminu maturalnego z chemii, ale również poszerzyć swój zakres wiedzy i umiejętności w zakresie chemii oraz przedmiotów pokrewnych, a także rozwijać swoje zainteresowania.

    Zajęcia MChE z chemii - Obrazek 1

     

    • 1 miejsce w quizie historycznym

    W dniu 8 kwietnia w budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach odbył się wykład oraz quiz historyczny pod tytułem  "Ofiara dla Polski. Zamordowani w Katyniu oraz polegli i pomordowani niezłomni Żołnierze podziemia antykomunistycznego" pod honorowym patronatem Dyrektora Oddziału IPN w Krakowie. Quiz skierowany był dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Prelekcję wygłosili dr Jarosław Szarek oraz Dariusz Gorajczyk. 

    Z radością informujemy że 1 miejsce w kategorii szkół ponadpodstawowych zajęła drużyna z naszej szkoły w składzie- Michał Gliwa, Michał Radwan i Mikołaj Tarsa, z klasy 2d, przygotowani przez pana Jerzego Tomasika.

    Gratulujemy uczniom i ich rodzicom sukcesu!


    1 miejsce w quizie historycznym - Obrazek 1

     

     

     

     

     

     

     

     

    • IV miejsce drużyny dziewcząt w tenisie stołowym

    Pragniemy poinformować, że w dniu 30.03.2022 r. w Limanowej odbył się Półfinał Małopolskiej Licealiady w Tenisie Stołowym Drużynowym Dziewcząt. W turnieju wzięło udział 7 drużyn. Po zaciętej rywalizacji nasza drużyna zajęła 4. miejsce i uzyskała awans do finału wojewódzkiego. Serdecznie gratulujemy!

    Skład drużyny: Julia Ligęza kl. 1e, Aleksandra Janik kl. 2c, Angelika Martuszewska kl. 2c. Opiekunem drużyny jest mgr Piotr Ciapaj.

    IV miejsce drużyny dziewcząt w tenisie stołowym - Obrazek 3

    • Piotr Zborowski laureatem "Jagiellońskiego Turnieju Matematycznego"

    Miło nam poinformować, że Piotr Zborowski uczeń klasy IIIa został laureatem "Jagiellońskiego Turnieju Matematycznego".

    Opiekunem ucznia jest p. Barbara Zawilińska

    Serdecznie gratulujemy!

    • Sercowe sprawy na biologii

    Wygląda na to że najlepiej przebadanym organem przez klasy biologiczne w naszej szkole jest serce!

    Mimo że Walentynki już dawno minęły, klasa 3f4 wraz z panią dr Magdaleną Semlą- Kurzawą nadal zagląda do samego środka organu odpowiedzialnego nie tylko za krążenie krwi ale i, jak twierdzą niektórzy, za rzeczy tak ulotne jak uczucia! Ciekawe co w środku znaleźli? ;-)

                                                     Sercowe sprawy na biologii - Obrazek 2

    • II miejsce w Mistrzostwach Rejonu w siatkówce

    Miło nam poinformować, że nasza drużyna dziewcząt w Mistrzostwach Rejonu w siatkówce zajęła II miejsce. Zawody odbyły się 1 kwietnia w Starym Sączu. W rozgrywkach wzięły udział 4 drużyny z naszego rejonu.Skład drużyny: Cebula Joanna kl. 3f4, Łazarek Ewa kl.  3f4, Święch Olga kl.  3e4, Siwek Wiktoria kl. 2b, Janik Aleksandra kl.  2c, Martuszewska Angelika kl.  2c, Szura Katarzyna kl. 1e, Szczerba Iga kl. 1f.

    Gratulujemy!

    II miejsce w Mistrzostwach Rejonu w siatkówce - Obrazek 1

     

     

     

    • Zdjęcia z orbity ziemskiej

    W lutym tego roku kolejny raz nasi uczniowie brali udział w programie edukacyjnym NASA Sally Ride EarthKam, podczas którego wykonywali zdjęcia wybranych przez siebie miejsc na Ziemi za pomocą urządzeń zamontowanych na Międzynarodowej Stacji Kosmiecznej.
    Tym razem, ze względu na pogodę na Pólkuli Północnej na wielu zdjęciach widać chmury i jak zawsze najlepiej przezentują się obszary pustynne. Czekamy na kolejną Misję i nowe możliwości obserwowania naszej planety. Fotografie wykonali uczniowie klasy 3c4 pod opieką pani Alicji Honek.

    • Klasa geograficzna obserwuje Słońce

    W pierwszym dniu wiosny- 21 marca, podczas równonocy wiosennej oraz w kolejnych słonecznych dniach klasa 1b pod opieką pana Sławomira Dedy prowadziła obserwacje teleskopowe Słońca w celu określenia aktywności naszej gwiazdy.
    Na podstawie analizy plam słonecznych obliczyliśmy liczbę Wolfa, która pozwala ustalić aktywność słoneczną zmieniającą sie w cyklu jedenastoletnim. Obecnie mamy do czynienia ze stopniowym wzrostem co wpływa m. in. na położenie satelitów naukowych, komercyjnych, urządzenia elektroniczne czy zjawiska zachodzące w naszej atmosferze.
    Obserwacje przeprowadziliśmy przy użyciu teleskopu zwierciadlanego Newtona na montażu Dobsona.

    Klasa geograficzna obserwuje Słońce - Obrazek 2

    • Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

    W piątek 25 marca w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Nowym Sączu odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów.

    W tym roku szkolnym za najwyższe w szkole wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia stypendium zdobyli Mikołaj Mikrut z 3d4 i Wiktoria Korneusz z 3a. Dyplomy wręczyła pani Halina Cimer-  Małopolski Wicekurator Oświaty.

    Serdecznie gratulujemy Wiktorii i Mikołajowi oraz ich rodzicom zdobytego stypendium!

    Stypendyści Prezesa Rady Ministrów - Obrazek 1

    • Laureat i finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

    Z wielką przyjemnością informujemy że Mikołaj Mikrut z klasy IIId4 został laureatem, a Michał Buźniak  z klasy IId finalistą  63. Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Odnosząc ten sukces nasi uczniowie zapewnili  sobie zwolnienie z matury z wiedzy o społeczeństwie. Dodatkowo Mikołaj zostając laureatem olimpiady uzyskał indeks na większość kierunków magisterskich wszystkich polskich uniwersytetów, w tym prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Warszawskim.

    Opiekunem uczniów  jest Jerzy Tomasik. Gratulujemy chłopcom i ich rodzicom sukcesu!

    Laureat i finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

     

     

     

     

     

     

     

    • Laureaci w konkursie lingwistycznym DUET

    Z przyjemnością informujemy, że uczniowie naszej szkoły zostali laureatami II Wojewódzkiego Konkursu Lingwistycznego "DUET" 2021/2022!

    Są to Piotr Zborowski - I miejsce (j. angielski z j. francuskim), opiekun: Pan Bartosz Gabryel i Katarzyna Smalarz - II MIEJSCE (j. angielski z j. niemieckim). Opiekunowie: Pan Marcin Koczera, Pani Monika Sopala.

    Serdecznie gratulujemy uczniom i ich rodzicom!

    • II miejsce Kromera w Mistrzostwach Powiatu w Siatkówce Chłopców

    W dniu 09.03.2022r. w hali OSiR w Gorlicach odbyły się Mistrzostwa Powiatu Gorlickiego w Siatkówce Chłopców. W rozgrywkach brało udział 8 drużyn z naszego powiatu.  

    Nasza drużyna zdobyła II miejsce!  Skład drużyny to : Maciej Trzaskoś, Kacper Wojtaczka, Dawid Podobiński, Szymon Makowski, Tobiasz Kordyl, Artur Bąk, Loran Kiełtoń, Paweł Jędrzejowski oraz Filip Liszka.

    Gratulujemy uczniom i ich rodzicom sukcesu. Opiekunem drużyny jest pan Wojciech Tokarz.

    • Mistrzynie Powiatu w siatkówce!

    Dnia 08.03.2022r. w hali OSiR w Gorlicach odbyły się Mistrzostwa Powiatu Gorlickiego w Siatkówce Dziewcząt. W rozgrywkach wzięło udział 6 drużyn z naszego powiatu. Nasza drużyna zajęła I miejsce.

    Skład drużyny to Cebula Joanna z 3f, Łazarek Ewa z 3f4, Chowaniec Wiktoria z 3e4, Święch Olga z 3e4, Siwek Wiktoria z  2b, Janik Aleksandra z 2c, Martuszewska Angelika z 2c, Szura Katarzyna z 1e i Szczerba Iga z 1f. Opiekunem drużyny jest pan Piotr Ciapaj.

    Gratulujemy naszej drużynie!

    Mistrzynie Powiatu w siatkówce! - Obrazek 1

    • Podsumowanie akcji pomocy Ukrainie

    Podsumowanie akcji pomocy UkrainieW pierwszym tygodniu marca przeprowadziliśmy w naszej szkole akcję pomocy Ukrainie. Zostały zebrane pieniądze i odbyła się sprzedaż ciast, które to akcje przyniosły 8161 złotych. Zbierane byly także dary rzeczowe, które przekazane zostały osobom potrzebującym do Lwowa.

    Serdecznie dziękujemy hojnym darczyńcom- uczniom i ich rodzicom oraz pracownikom szkoły. Szczególnie dziękujemy organizatorkom akcji- pani Annie Gubała- Halibożek za przeprowadzenie zbiórki pieniężnej i koordynacje akcji, pani Joannie Nalepce- Sanek za koordynowanie zbiorki darów rzeczowych i pani Monice Sopali za przeprowadzenie akcji sprzedaży ciast. Dziękujemy klasie 3c i  absolwentowi naszej szkoły Michałowi Słomskiemu za przekazanie ciast do sprzedaży oraz członkom Szkolnego Klubu Wolontariatu za przeprowadzenie zbiórki pieniężnej. 

    Wiemy, że ta akcja to dopiero początek drogi i już planujemy dalszą pomoc!

    • Startup z zakresu edukacji autorstwa naszego ucznia

    Nasz uczeń Szymon Hyziak z klasy matematyczno- informatycznej IIIa już od prawie roku współprowadzi wraz ze swoimi znajomymi startup.

    HOMIES to projekt, który chce odpowiadać na problemy edukacji w Polsce i zmieniać myślenie o niej. Skupia się na zmniejszaniu społecznej presji i dbaniu o zdrowie psychiczne uczniów i uczennic. HOMIES uważają, że nie trzeba być piątkowym uczniem bądź uczennicą, aby być wartościową osobą. Poza tym HOMIES zwraca też uwagę na edukację domową - formę nauczania, która w Polsce zdobywa coraz szersze grono zainteresowanych. W związku z pandemią i zdalnym nauczaniem wydaje się coraz ważniejsze aby uczniowie przejmowali odpowiedzialność za swoją naukę i angażowali się w zdobywanie wiedzy korzystając z wielu źródeł. Przy dzisiejszych możliwościach jakie daje internet i aplikacje edukacyjne, każdy może skorzystać i rozwinąć się na wielu płaszczyznach.

    HOMIES rozwija się już od prawie roku i ma za sobą uczestnictwo w programie akceleracyjnym TeenCrunch, a także liczne spotkania mentoringowe z ekspertami i ekspertkami z Google for Startups, Microsoftu czy Apptension. Oprócz tego HOMIES działa w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii (stąd Instagram: https://www.instagram.com/homies.ed/) oraz współpracuje z Krakowskim Świstakiem i fundacją Kraków Miastem Startupów.

    Obecnie HOMIES jest w trakcie tworzenia aplikacji, która ma na celu pomagać uczniom i uczennicom samodzielnie uczyć się do matury. Prowadzą również kampanię społeczną przybliżającą temat edukacji domowej uczniom i uczennicom liceów i uczestniczą w Akceleratorze Startupów Odpowiedzialnych Społecznie.

    Zajrzyj na Instagrama HOMIES: https://www.instagram.com/homies.ed/

     

    • Dobra wiadomość!

    Niezmiernie miło nam poinformować, że 14 naszych wolontariuszy kwestujących podczas 30 Finału WOŚP wspólnie uzbierało kwotę w wysokości: 19 890,99 zł.

    Gratulujemy kwestującym i dziękujemy serdecznie darczyńcom!

    Obrazek 2022-02-09 09:24:22

    • Srebrna Tarcza 2022 Perspektyw dla naszej szkoły!

    Srebrna Tarcza 2022 Perspektyw dla naszej szkoły!

     

    • Kwalifikacja do finału Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

    Miło nam poinformować,  że  uczniowie  Mikołaj Mikrut,  uczeń klasy 3d(4) oraz Michał Buźniak uczeń klasy 2d, zdobywając tytuł laureatów etapu okręgowego,  zakwalifikowali się do ogólnopolskiego finału LXIII Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Etap centralny odbędzie się w dniach 26-27 marca 2022r. w Warszawie. 

    Opiekunem uczniów jest Jerzy Tomasik.

    Trzymamy mocno kciuki za powodzenie Mikołaja i Michała w finale!

    Kwalifikacja do finału Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym - Obrazek 1

    • Awans w konkursie z informatyki

    W konkursie CyberSkiller Challenge Poland (edycja II) do kolejnego etapu awansowało trzech uczestników:
    Kamila Gryboś, Julian Kobus i Adam Górowski.

    Uczniom i ich rodzicom życzymy sukcesu w następnym etapie konkursu. Uczniowie pracowali pod opieką pana Rafała Wrony.

    Awans w konkursie z informatyki - Obrazek 1

    • Kwalifikacje do kolejnych etapów olimpiad przedmiotowych

    Z przyjemnością informujemy, że nasi uczniowie zakwalifikowali się do etapów okręgowych różnych olimpiad z zakresu humanistyki.
    Do drugiej części (ustnej) etapu okręgowego XLVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej zakwalifikował się Michał Buźniak z klasy 2d. Uczestniczką części pierwszej (pisemnej) tego etapu była również Vittoria Pesce z klasy 3d4. Opiekunem uczniów jest Jerzy Tomasik
    Do etapu okręgowego Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza” zakwalifikował się Mikołaj Szetela z klasy 3d, opiekun Ewa Klimek.

    Do etapu okręgowego LXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym zakwalifikowali się:

    Uczniom gratulujemy i życzymy powodzenia w następnych etapach olimpiad.

    • Sukcesy matematyczne

    Do II etapu Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH z matematyki awansowali uczniowie klasy 3a : Aleksandra RzącaKosma Kierek i Piotr Zborowski.

    Piotr Zborowski również zakwalifikował się do finału Jagiellońskiego Turnieju Matematycznego.

    Opiekunem uczniów jest B. Zawilińska

    Gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych etapach.

    • Wesołych Świąt Bożego Narodzenia  2021!

    Życzenia świąteczne - Obrazek 1

    • Projekt eTwinning z włoską szkołą

    W listopadzie uczniowie klas 3f4, 3d4, 3a4, 2c, 1c i 1e rozpoczęli międzynarodowy projekt eTwinning pod tytułem "Let's Make Friends". Projekt polega na wymianie korespondencji z uczniami szkoły średniej w Prato, we włoskim regionie Toskania, zapoznaniu się ze zwyczajami i kulturą tych krajów. Ze strony naszej szkoły w projekcie biorą udział nauczyciele języka angielskiego Marzena Wójtowicz, Joanna Łopata i Marcin Koczera.

    W związku z nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia nasi uczniowie postanowili podarować przyszłym przyjaciołom prezent.

    Jak pisze uczennica klasy 3f4 Gabriela Czyżyk: Paczka jest w trakcie podróży do ciepłych krajów (mam nadzieję, że wybór Poczty Polskiej zamiast sprawdzonych sań Świętego Mikołaja okaże się słuszny), jednak co zawiera? Oczywiście polskie, tradycyjne słodycze. Czy wyobrażamy sobie nasze dzieciństwo bez krówek, piernika, ptasiego mleczka (zjedzonego w odpowiedni, warstwowy sposób), mleka w tubce czy chociażby soku marki Tymbark (koniecznie o smaku jabłko - mięta)? Dodam, że każda rzecz została starannie opisana (w związku z tym liczymy, że delicje zostaną zjedzone w prawidłowy sposób, a prince polo słusznie zostanie uznany za najlepszy istniejący baton). Oprócz słodkości, w paczce znalazły się takie gadżety, jak: gorlicki kubek, pocztówka i magnesy oraz ołówki z nazwami największych polskich miast.

    Liczymy, że taki podarunek wywoła uśmiech na twarzy naszych przyszłych włoskich przyjaciół i że tak jak My, Polacy, docenią nasze narodowe wyroby.

    • Awans do II etapu Jagiellońskiego Turnieju Matematycznego

    Zakończył się pierwszy etap V edycji Jagiellońskiego Turnieju Matematycznego.  Do drugiego etapu, który odbędzie się 19 grudnia 2021r zakwalifikował się Piotr Zborowski z klasy 3a. Życzymy powodzenia w kolejnych etapach.

    Opiekunem uczniów jest p. Barbara Zawilińska.

    Serdecznie gratulujemy.

    • Interesująca chemia...

    Nie masz pomysłu na prezent? A może by tak.... Wykonać go samodzielnie? Uczniowie klasy biologiczno-chemicznej na lekcji chemii przygotowali pachnące, kolorowe mydełka, które ładnie zapakowane mogą być świetnym prezentem na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia. Oczywiście nie zabrakło chemii ponieważ uczniowie zapoznali się ze składem chemicznym bazy mydlanej, olejków eterycznych oraz barwników.

    Uczniowie pracowali pod opieką dr Anny Knapik.

    • Akcja KROMER POMAGA ZWIERZĘTOM!

    Akcja Kromer pomaga zwierzętom to coroczna przedświąteczna zbiórka w naszej szkole podczas której uczniowie i nauczyciele razem zbierają karmę suchą i mokrą, kocem, żwirki dla kotów, pościele, ręczniki, zabawki i inne akcesoria dla psów i kotów, by wspomóc niechciane, wyrzucone, często skrzywdzone przez człowieka, zwierzęta. Dołącz do nas! W dniach 13-17 XII przy wejściu na salę gimnastyczną znajduje się punkt zbiórki. Kosz na razie jest pusty ale mamy nadzieję, że już jutro zapełni się po brzegi pysznościami i akcesoriami dla psów i kotów. Otwórzcie swoje serca na potrzebę bezdomnych zwierząt i wspólnie sprawmy aby ten świąteczny czas był wyjątkowy dla nas wszystkich !

    Więcej informacji na temat zbiórki udzielają uczennice Basia Skrobot i Ola Chrobak z klasy 2f. Zbiórkę organizuje Szkolne Koło Naukowe Medyczno-Przyrodnicze pod opieką dr Magdaleny Semla-Kurzawy.

    Akcja KROMER POMAGA ZWIERZĘTOM właśnie się rozpoczęła! - Obrazek 1

    • Mikołajki 2021

    • Ozdoby świąteczne z naturalnych materiałów

    W dniu 6 grudnia 2021 roku młodzież Szkolnego Koła Ligii Ochrony Przyrody wraz z opiekunką koła panią Mariolą Łukasiak zorganizowała w naszej szkole warsztaty: „Ozdoby świąteczne z naturalnych materiałów”. W czasie zajęć można było zdobyć wiedzę i umiejętności związane z wykonywaniem ozdób świątecznych z papieru, wikliny, włóczki, sznurka i innych materiałów, które można zebrać podczas spaceru na łące, w lesie oraz we własnym ogrodzie.

    Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem. Uczestnicy najchętniej tworzyli różnorakie ozdoby z wikliny, wykazali się bardzo duża pomysłowością, talentem i zaangażowaniem, czego skutkiem było powstanie wielu bardzo ładnych prac.

    • Przyjdź i napisz list!

    W poniedziałek 6 grudnia odbyło się główne wydarzenie Maratonu Pisania Listów, ale pisanie jeszcze się nie skończyło! Na razie mamy napisane około 340 listów, ale może uda się nam dojść do 500?

    Wciąż możesz przyjść i napisać list w obronie wybranego przez siebie bohatera! Papier, koperty, wzory i historie bohaterów są dostępne w bibliotece w godzinach pracy. Finał akcji przewidziany jest na piątek, 10 grudnia.

    Tymczasem dziękujemy osobom zangażowanym w organizację Maratonu. Mikołaj Mikrut, Szymon Dobek, Aleksandra Gurbowicz i Szymon Kleszyk z 3d4 przez cały dzień przybliżali piszącym prawa człowieka oraz sylwetki bohaterów, a uczniowie klasy 2d pomagali przy pisaniu listów. Także uczniowie 2d przekazali ciasta do sprzedaży, z której dochód pokryje wysyłkę napisanych listów.

    Maraton organizowały panie Joanna Łopata, Alicja Honek, Joanna Nalepka- Sanek i Monika Sopala.

    • I miejsce w konkursie Julii Ligęzy

    Miło nam poinformować, że Julia Ligęza uczennica kl. Ie zajęła I miejsce w kategorii szkół ponadpodstawowych w XXVII edycji Konkursu „ZNAM  MOJE MIASTO, ZNAM ZIEMIĘ GORLICKĄ” o tematyce „Ocalić od zapomnienia - rodzinna historia powiązana z dziejami Ziemi Gorlickiej”.

    • Akcja profilaktyki czerniaka pod hasłem "Znamię? Znam je!" 

    W naszej szkole trwa tydzień profilaktyki czerniaka pod hasłem "Znamię? Znam je!". Jest to inicjatywa Akademii Czerniaka, która jest sekcją naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Patronat nad działaniami Akademii objęły: Polskie Towarzystwo Dermatologiczne i Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej. Celem programu jest przekazanie wiedzy na temat czynników ryzyka zachorowania na czerniaka oraz uświadamianie zagrożeń i zasad profilaktyki.

    W naszej szkole wydarzenie organizowane jest przez członków Szkolnego Koła Medyczno-Przyrodniczego pod opieką dr Magdaleny Semli-Kurzawy. W ramach wydarzenia przygotowany został punkt informacyjny na temat profilaktyki czerniaka w formie gazetki na korytarzu przy wejściu do sali gimnastycznej. W wybranych klasach zostanie przeprowadzona krótka akcja profilaktyczna prowadzona przez Annę Cieślę, uczennice klasy 1f oraz Małgorzatę Wszołek, uczennicę klasy 3e4 w ramach której uczniowie mogą zobaczyć film edukacyjny oraz rozwiązać grę interaktywną „Znamię! Znam je?. Zachęcamy również do odwiedzenia FB koła – znajdziecie tam informacje na temat profilaktyki czerniaka.

    Akcja profilaktyki czerniaka pod hasłem "Znamię? Znam je!" - Obrazek 1

    Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w organizowanych spotkaniach.

    • Ekobohaterzy z Kromera najlepsi w Polsce!!!

    Z radością i dumą informujemy, że drużyna „Ekobohaterów z Kromera” pod opieką dr Magdaleny Semla-Kurzawa zdobyła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym Ekobohaterzy, za przeprowadzenie na terenie naszego powiatu kampanii „Podążaj za śladem” i tym samym Kromer został najbardziej proekologiczną szkołą w Polsce.

    Gratulujemy całej drużynie, w skład której weszli uczniowie klasy 3f : Ewelina Basista, Justyna Hudzik, Marta Jankowska, Maria Jarkiewicz, Patrycja Maniak, Kamila Sekuła, Sebastian Stec, Sylwia Ślusarczyk i Urszula Ziomek.

    Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny Ekobohaterzy zorganizowany został przez Główny Instytut Górnictwa, pod patronatem Ministerstwa Klimatu, a finansowany był ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Konkurs miał na celu promowanie wśród uczniów proekologicznych działań i zasad zrównoważonego rozwoju. W dniu 19 listopada 2021 roku, podczas uroczystej gali w Katowicach, ogłoszono wyniki konkursu i wręczono każdemu członkowi zwycięskiej drużyny oraz opiekunowi atrakcyjne nagrody rzeczowe, w tym smartfon, głośnik bezprzewodowy oraz dysk zewnętrzny. Nagrodą specjalną jest nagranie profesjonalnego filmu z udziałem Ekobohaterów z Kromera.

    Ponadto nasza szkoła otrzymała wartościowe nagrody, tj. tablicę interaktywną oraz dodatkowe wyposażenie pracowni biologicznej (m.in. mikroskopy, modele i zestawy edukacyjne). Łączna kwota otrzymanych nagród rzeczowych to ponad 25 000 zł.

    Dumni z osiągniętego sukcesu, dziękujemy wszystkim, którzy wspierali nasze działania, zarówno na etapie przygotowań, jak i trwania konkursu. W szczególności dziękujemy następującym osobom: Pani Starosta Gorlicki Maria Gubała, która objęła wydarzenie honorowym patronatem, Burmistrz Miasta Gorlice Pan Rafał Kukla, Eko-doradca Urzędu Miejskiego Paulina Setlak oraz Dyrektor I LO Pan Jan Drożdż, którzy wspierali nas na każdym etapie trwania konkursu i okazali wielką pomoc w organizacji kampanii. Chcemy również podziękować –lokalnym sponsorom kampanii, tj. przedsiębiorstwom: Arpi Group, Empol i Saint Gobain, a także pozostałym instytucjom i organizacjom: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Wydział Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Gorlicach, MPGK w Gorlicach, Liga Ochrony Przyrody Oddział Gorlice, GCK Gorlice.

    Szczególne podziękowania kierujemy do dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu gorlickiego oraz do szkolnych kół Ligi Ochrony Przyrody którzy wzięli czynny udział w naszej akcji organizując wydarzenia w swoich szkołach.

    Na zakończenie dziękujemy uczniom, młodzieży i wszystkim mieszkańcom naszego powiatu, którzy śledzili nasze media społecznościowe, brali udział w wydarzeniach i wspierali nas na każdym etapie trwania konkursu. Dziękujemy lokalnym mediom: Gorlice TV, HaloGorlice, radio RDN Małopolska oraz Gazeta Gorlicka.

    Relacja z gali wręczenia nagród i odczytania wyników dostępna jest tutaj: 

    https://www.youtube.com/watch?v=g0lSK_QVmfA

    • Awans do II etapu Olimpiady Wiedzy Chemicznej z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego

    5 listopada w odbył się I etap Olimpiady Wiedzy Chemicznej organizowanej przez Uniwersytet Jagielloński dla uczniów klas przedmaturalnych oraz maturalnych.

    Do II etapu zakwalifikowali się uczniowie:

    • Kajetan Borowicz – III e4
    • Alicja Bednarz – III e4
    • Kornelia Łacny – III e4
    • Nina Rębisz– III e4
    • Katarzyna Padoł – III e4
    • Jakub Bednarz – III e
    • Anna Nowak – III e
    • Kacper Rak – III e
    • Anna Wieściecińska – III e

    Opiekę nad uczniami sprawują mgr Jolanta Szymczyk i dr Anna Knapik. Gratulujemy uczniom i ich rodzicom i życzymy powodzenia w następnym etapie, który odbędzie się 10 grudnia 2021.

    • Profilaktyczne spotkanie z funkcjonariuszem z Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach

    W dniu 15 i 17 listopada br. uczniowie klasy I a, I b, I c, I d, 3 b wzięli udział w spotkaniu profilaktycznym z  funkcjonariuszem z  Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach.
                Podczas spotkań z klasami pierwszymi asp. Gustaw Janas omówił zagadnienia dotyczące cyberprzemocy i cyberbezpieczeństwa. Funkcjonariusz zwrócił uwagę na fakt, iż hejt i przemoc w Internecie wśród młodzieży szkolnej są zjawiskiem  niestety powszechnym  od dawna, jednak często ukrywanym, zwłaszcza przez ofiary i świadków cyberprzemocy. W trakcie spotkania policjant edukował  uczestników na temat konsekwencji prawnych takich zachowań, a także prawidłowego zabezpieczania konta na portalach społecznościowych. Asp. Gustaw Janas radził także, jak zachować się i gdzie udać w sytuacjach, kiedy doświadczyło się lub zauważyło akt cyberprzemocy.

                Funkcjonariusz Policji w klasie 3 b poruszył również bardzo ważny temat, jakim jest handel ludźmi.  
    W trakcie spotkania z młodzieżą policjant przedstawiał główne zagadnienia związane z handlem „żywym towarem”, metodami pozyskiwania osób, wskazując przy tym na różne formy i skalę tego zjawiska oraz sposoby niwelowania i unikania zagrożeń. Policjant przypomniał, że na zetknięcie się z grupami przestępczymi trudniącymi się handlem ludźmi narażone są szczególnie osoby planujące wyjazd za granicę w poszukiwaniu pracy i lepszego życia, ale również młodzi ludzie wyjeżdżający na wakacyjny wypoczynek.
    Spotkanie to było okazją do podniesienia świadomości młodych osób w zakresie rozpoznania zjawiska dotyczącego handlem ludźmi oraz przekazania podstawowych informacji, jak nie stać się jego ofiarą.

     

    • Zajęcia z MChE

    W paźdzerniku bieżącego roku rozpoczeła się kolejna, 3 już edycja zajęć Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. Uczniowie rozpoczęli swoją przygodę z fizyką, chemią i biologią. Na pierwszych zajęciach został im przedstawiony progam zajęć.

    Małopolska Chmura Edukacyjna to projekt realizowany przez Powiat Gorlicki przy wsparciu Unii Europejskiej.

    • Uczenie się metodą aktywizującą na lekcjach biologii

    W październiku uczniowie klas medycznych 3e, 3e4 i 3b wzięli udział w lekcjach, podczas których wykonali sekcję ryby. Uprzednio zapoznali się z budową tych zwierząt podczas zajęć, jednak zobaczenie narządów wewnętrznych oraz wyizolowanie ich własnoręcznie to zupełnie inna sprawa.

    Dlatego ważne jest żeby uczyć się w sposób aktywny. Wiedzieli to już starożytni uczeni- „Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem.” te słowa wypowiedział Konfucjusz w V wieku przed naszą erą.

    Uczniowie pracowali pod kierunkiem mgr Bogusława Matały.

    • Zajęcia terenowe z biologii

    W dniu 07 października 2021r. klasa II e udała się na wycieczkę naukową w ramach projektu prowadzonego przez Nadleśnictwo Gorlice „Mała retencja – więcej wody dla przyrody”. Miejscem szkolenia były okolice Wołowca w Beskidzie Niskim. Kierownikiem naukowym wyjazdu był pan profesor Bogusław Matała, nauczyciel biologii.
    Po przybyciu na miejsce młodzież udała się na obserwacje naukowe prowadzone przez pracowników Nadleśnictwa Gorlice. Projekt budowy małych zbiorników retencyjnych w Beskidzie Niskim wychodzi naprzeciw racjonalnej gospodarce wodnej, a także służy rozwojowi flory i fauny w okolicznych lasach. Wartym podkreślenia jest fakt, iż tego rodzaju ingerencja człowieka w ekosystem bardzo pozytywnie stymuluje bio odnawialność i bioróżnorodność zasobów przyrodniczych. Rzecz w tym, że małe zbiorniki retencyjne, mimo iż są dziełem inżynierii leśnej, czyli zostały zaprojektowane i sztucznie utworzone przez człowieka, doskonale naturalizują się w leśnym otoczeniu. Dla młodzieży była to zatem niezwykle cenna obserwacja świadcząca o sensowności i celowości prowadzenia zrównoważonej i przemyślanej gospodarki leśnej. 
    Pracownicy Nadleśnictwa w sposób wyrazisty i przekonujący zaprezentowali zjawisko mądrego działania ludzi w obszarze kontaktu człowieka z naturą. 
    Uczniowie klasy II e z zainteresowaniem śledzili podejmowane zagadnienia. Na  pewno sporym uatrakcyjnieniem wyjazdu były przeprawy przez występujące na trasie wycieczki cieki wodne. Nie obyło się bez niegroźnych delikatnych „kąpieli”. Na szczęście w pojedynczych przypadkach. Było więc także sporo uśmiechów, zwłaszcza, że sprzyjała pogoda i przyroda obdarowała estetów wspaniałym widokiem złotej polskiej jesieni. Wycieczkę zakończyło wspólne ognisko zorganizowane przez niezwykle gościnnych gospodarzy tych terenów, to znaczy leśników z Nadleśnictwa Gorlice.
    A wszystko to można było poznać i przeżyć zaledwie kilkanaście kilometrów od Gorlic. Drugi opiekun wycieczki - wychowawca klasy II e – Wacław Zięba, nauczyciel języka polskiego podsumował całość słowami gorlickiego poety epoki romantyzmu, Wincentego Pola „Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie”.

    • Spotkanie z lekarzem

    29 października  2021 roku odbyło się  spotkanie uczniów naszej szkoły z Panem Wojciechem Przybytniem  - lekarzem medycyny  rodzinnej, absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego .

    Zgromadzona młodzież z klas przede wszystkim biologiczno – chemicznych (np.  III b 4, IIIe, IIIe4) mogła poszerzyć swoją wiedzę z zakresu chorób bakteryjnych i wirusowych, poznając ich drogi zarażenia, objawy i działania profilaktyczne. W trakcie zajęć uczniowie mieli możliwość pomiaru ciśnienia, osłuchania pracy serca  i sprawdzenia saturacji.  
    Uczniowie dzięki zastosowaniu aktywizujących metod prowadzenia zajęć, ciekawej prezentacji, przykładom z życia i dyskusji zdobyli wiedzę, która pozostanie na długo w pamięci uczestników tego spotkania. 

    Spotkanie zorganizował mgr Bogusław Matała

    • Akcja charytatywna w szkole

    W dniu 18.11.2021r. Szkolne Koło Caritas oraz Szkolny Klub Wolontariatu zorganizowały akcję charytatywną, z której całkowity dochód został przekazany uczniom naszej szkoły znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Podczas akcji zostały sprzedane 43 paczki, a łączny dochód wyniósł 427,01 zł. Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do tej akcji!

    •  
    •  

      

    •  Wizyta w mieście partnerskim Nyiregyhaza

    Grupa 13 uczniów z naszej szkoły wraz z 2 opiekunami - Panią Moniką Sopala i Robertem Górą przebywa od 16.09.2021 r. do 19.09.2021 r. w mieście partnerskim Nyiregyhaza na Węgrzech. W spotkaniu bierze udział 13 miast partnerskich z 9 państw.

    W pierwszym dniu uczestnicy zaprezentowali swoje miasta, natomiast wieczorem odbyła się gra miejska, w której zajęliśmy 2 miejsce! W drugim dniu spotkania miast partnerskich młodzież została podzielona na grupy, w których pracowała, analizując i debatując nad różnymi wyzwaniami stojącymi przed Unią Europejską. Wieczorem miała miejsce prezentacja regionalnych przysmaków, wywodzących się z małych ojczyzn uczestników. Dzień trzeci rozpoczął się wizytą na festiwalu Tirpak. W jego otwarciu wzięli udział przedstawiciele władz miast partnerskich. Natomiast w czwarty dzień uczestnicy zwiedzili ogród zoologiczny i w godzinach popołudniowych wrócili do domu.

    W trakcie pobytu nawiązaliśmy wiele znajomości, mieliśmy okazję sprawdzić swój angielski w praktyce oraz poznać węgierską kulturę.

    • Wycieczka naukowa do Stróż

    W dniu 9 września klasy 2e4 i 2b4 rozszerzające biologię zwiedziły Gospodarstwo Pasieczne Bartnik w Stróżach, gdzie wysłuchały wykładu pt. "Życie społeczne pszczół" oraz zwiedziły gospodarstwo, dowiadując się wielu ciekawych faktów na temat tych fascynujących i pożytecznych stworzeń.

    Wycieczkę zorganizowali pani Jolanta Szymczyk i pan Bogusław Matała.

    • Wystawa 115- lecie Kromera

    Muzeum Regionalne PTTK im. Ignacego Łukasiewicza oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Kromera zapraszają na wernisaż wystawy: 115 - lecie gorlickiego „Kromera”, który odbędzie się 20 września (poniedziałek) 2021 roku o godzinie 18.00 w Muzeum Regionalnym PTTK w Gorlicach przy ulicy Wąskiej 7.

    Na wystawie eksponowane będą m. in. wybrane stare szkolne tableau oraz inne materiały przedstawiające historię szkoły i jej Absolwentów. Zaprezentowane będzie też należące do szkoły w latach trzydziestych XX w. godło państwowe, utracone we wrześniu 1939 r. po zajęciu budynku przez wojsko niemieckie, a odzyskane w czerwcu bieżącego roku dzięki staraniom i wsparciu wielu osób.

    Okazją do zorganizowania wystawy jest także zakończenie rozpoczętego wiosną 2020 r. remontu i modernizacji budynku szkolnego, po którym stał się on na powrót prawdziwą ozdobą i chlubą Ziemi Gorlickiej.

    • Infopunkt na temat szczepień

    Szkolne Koło Naukowe Medyczno-Przyrodnicze zaprasza wszystkich zainteresowanych do "Infopunktu na temat szczepień". Na gazetce ściennej wiszącej przy wejściu do sekretariatu szkoły znajdziecie informacje na temat m.in. działania szczepionek, korzyści ze szczepień przeciw Covid-19 dla młodzieży oraz fakty i mity na temat szczepień.

    Bądźmy odpowiedzialni za siebie, najbliższych i następne pokolenia!!!

    Opiekunem Koła jest dr Magdalena Semla-Kurzawa.

    • Jak wygląda nasza szkoła po remoncie?

    Zapraszamy do obejrzenia naszej szkoły po remoncie, z lotu ptaka! Film nakręcił nasz absolwent Maciej Pachana, któremu serdecznie dziękujemy!

    •  Wyjazdy z projektu  "Nauczyciel kompetentny i zmotywowany to nauczyciel skuteczny i przyjazny uczniom" 
     

    W dniach 12 -18 czerwca b.r. trzy nauczycielki naszego liceum - panie Monika Sopala, Katarzyna Nowak-Zabierowska oraz Anna Gubała-Halibożek przebywały na Malcie, gdzie doskonaliły znajomość języka angielskiego, poznały kulturę oraz zwiedzały zabytki tej pięknej wyspy.
    Wyjazd zrealizowany został dzięki projektowi "Nauczyciel kompetentny i zmotywowany to nauczyciel skuteczny i przyjazny uczniom." Celem projektu jest wdrożenie idei uczenia się przez całe życie, poprzez podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i poziomu jakości nauczania. Projekt finansowany jest z Funduszy Europejskich - POWER. 

    Z kolei 3 lipca panie Barbara Cygańczuk i Joanna Łopata zakończyły kurs 4 Cs- Creativity, Communication, Collaboration and Critical thinking in Schools (Kreatywność, komunikacja, krytyczne myślenie i współpraca w szkołach) Poznały wiele metod i ćwiczeń, które promują współpracę w obrębie społeczności szkolnej, wykorzystanie kreatywności na zajęciach. Od następnego roku szkolnego wykorzystają je w praktyce. Udało się im też zwiedzić Florencję, stolicę włoskiego regionu Toskania.

    Kursy języka angielskiego ukończyły też w lipcu panie Joanna Nalepka- Sanek- w Splicie w Chorwacji (Intensive English Course for Teachers and School Staff) i Katarzyna Pyznar i Anna Knapik- w St Julian na Malcie (Fluency and English Language Development for Educational Institutions). 

    W drugim tygodniu sierpnia odbył się kolejny kurs w ramach realizowanego przez szkołę projektu POWER " Nauczyciel kompetentny i zmotywowany to nauczyciel skuteczny i przyjazny uczniom". Panie Marzena Wójtowicz i Alicja Honek uczestniczyły w zajęciach 'Creative and Critical Mind' w Sewilli, stolicy Andaluzji. Tradycyjnie, oprócz warsztatów, program kursu pozwolił na zapoznanie się z regionem, jego kulturą, tradycjami i środowiskiem przyrodniczym. Sewilla i jej zabytki sięgające czasów rzymskich, arabskich i epoki Kolumba wywierają ogromne wrażenie.
    Kurs ten był okazją do wymiany doświadczeń z nauczycielami z różnych regionów Europy. Okazało się, że wiele nas łączy, mamy podobne zarówno osiągnięcia jak i problemy, wszyscy wkładamy dużo wysiłku w rozwój zawodowy i bardzo zależy leży nam dobrej przyszłości naszych uczniów. Rozwój kompetencji miękkich jest o wiele trudniejszy od rozwoju kompetencji twardych. Na nauczanie ich ma wpływ wiele czynników, a same kompetencje są trudne w ocenie. Dlatego cieszymy się że panie Alicja i Marzena mogły poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie.

    Oprócz zdobywania wiedzy, kursy metodyczne i językowe stanowią dla nauczycieli możliwość rozwijania kompetencji miękkich, poprawy pracy szkoły, poszerzenia wiedzy o krajach europejskich- kulturze i historii. Można też nawiązać wiele cennych kontaktów zawodowych.

    Kursy są częścią realizowanego w szkole projektu POWeR "Nauczyciel kompetentny i zmotywowany to nauczyciel skuteczny i przyjazny uczniom" podnoszącego kwalifikacje nauczycieli. Projekt opracowały panie Alicja Honek i Marzena Wójtowicz

    Dalsze wyjazdy będą realizowane w nadchodzącym roku szkolnym.

    • Powrót Orła

    W dniu 11 czerwca 2021 r. po długich staraniach dyrekcji szkoły oraz zarządu Gorlickiego Stowarzyszenia Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Kromera powróciło do naszej szkoły Godło Szkoły, które zostało zabrane podczas drugiej wojny światowej. Odnalazł je jesienią 2020r. na jednej z aukcji kolekcjoner z centralnej Polski i poinformował o swoim odkryciu dyrektora pana Jana Drożdża.

    Godło Rzeczpospolitej Polskiej wg wzoru obowiązującego w latach 1927-1945, na odwrocie zawiera odcisk pieczątki z napisem: BIBLIOTEKA UCZNIÓW PAŃSTW. GIMNAZJUM IM. M. KROMERA w GORLICACH. Jest również adnotacja: „Gorlice, 7.9.39”. Jest to najprawdopodobniej data zabrania godła przez hitlerowskich najeźdźców.

    W uroczystości w Auli brali udział zaproszeni goście- starosta pani Maria Gubała, członkowie Zarządu Powiatu panowie Adam Urbanek i Jerzy Nalepka – wieloletni dyrektor tej placówki, przedstawiciele sponsorów i Stowarzyszenia Przyjaciół I LO oraz przedstawiciele społeczności uczniowskiej, oraz pan Piotr Capała, kolekcjoner z Puław, dzięki którego pomocy Orzeł wrócił do naszego liceum.

    • Kromer na obserwacjach częściowego zaćmienia Słońca

    10 czerwca 2021r. tuż przed godziną 12.00 rozpoczęło się obrączkowe zaćmienie Słońca. W Polsce mimo, że nie mogliśmy zobaczyć całkowitego zaćmienia a jedynie częściowe, uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie korzystając z pięknej pogody obserwowali to niezwykle rzadkie zjawisko z nauczycielami na placu szkolnym.

     

    • Ekotydzień w Kromerze już za nami…

    Z okazji Światowego Dnia Ziemi, w dniach 20-25 kwietnia 2021r. w naszej szkole odbyło się „Ekologiczny Tydzień w Kromerze”, którego celem było promowanie proekologicznych postaw wśród społeczeństwa a także budowanie wspólnej odpowiedzialności za Ziemię.

    W ramach wydarzenia na terenie naszej szkoły została przeprowadzona zbiórka makulatury, plastikowych butelek typu PET oraz nakrętek. Łącznie udało się zebrać ponad 800 kg odpadów!

    Młodzież wraz z nauczycielami chętnie włączyła się w zbiórkę pod hasłem: „Posprzątaj miasto po zimie” zorganizowaną w ramach Gorlickich Dni Ziemi. Udało nam się zebrać łącznie około 40 worków śmieci zalegających w często uczęszczanych przez spacerowiczów miejscach w mieście.

    W ramach Ekotygodnia odbył się Szkolny Konkurs Ekologiczny pod patronatem powiatowego oddziału Ligi Ochrony Przyrody. Młodzież wykazała się wysokim poziomem wiedzy na temat aktualnych problemów ekologicznych. Zwycięzcom gratulujemy!

    Ekotydzień w Kromerze zostało zorganizowane przez Szkolne Koło Naukowe Medyczno-Przyrodnicze oraz grupę Ekobohaterów z Kromera (młodzież z klasy 2f), która podczas trwania Ekotygodnia na swoim fanpage’u uświadamiała młodzież na temat problemów zmian klimatu.

    Grupą Ekobohaterów i akcją Ekotydzień kieruje dr Magdalena Semla- Kurzawa. Do zbiórki odpadów włączyła się młodzież z klas 2c4 i 2c pod opieką pań Joanny Nalepki- Sanek, Moniki Sopali i Joanny Łopaty.

    Poniżej prezentujemy fotorelację z „Ekotygodnia w Kromerze”.

    • Nauczyciele doskonalą znajomość angielskiego

    Kończy się przygotowanie językowe nauczycieli biorących udział w projekcie europejskim NAUCZYCIEL KOMPETENTNY I ZMOTYWOWANY TO NAUCZYCIEL SKUTECZNY I PRZYJAZNY UCZNIOM w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).  Osoby zaangażowane w projekt odbyły 30 godzin nauki języka angielskiego, w formie zajęć online. Przygotowanie prowadziłą pani Joanna Łopata.

    W niedługim czasie wezmą oni udział w kursach językowych oraz różnorodnych kursach metodycznych, wzbogacając wiedzę z zakresu ICT, innowacyjnych metod nauczania i wiedzę kulturowo-językową. Kursy te będą odbywały się w krajach Unii Europejskiej.

     

    • Pożegnanie absolwentów 2021

    Obecna sytuacja nie pozwoliła nam spotkać się z Wami w sali gimnastycznej szkoły, aby w ten sposób uczcić ukończenie przez Was naszego liceum. Pragniemy jednak zapewnić, ze jesteśmy z Wami myślami. Chcemy podziękować Wam serdecznie za te wspólnie spędzone w murach szkoły 3 lata. Dziękujemy za Wasze zaangażowanie w życie szkolnej społeczności i wszystkie akcje przez nią organizowane. Mamy nadzieje, ze będziecie miło wspominać ten czas. Życzymy Wam powodzenia i wytrwałości.

    Do absolwentów słowa pożegniania i podziękowań zwrócił pan dyrektor Jan Drożdż. Na profilu Facebook został też utworzony pamiątkowy album zdjęć tegorocznych absolwentów, wykonanych z zachowaniem reżimu sanitarnego- Album Absolwentów

    • Nowoczesne laboratorium chemiczne w Kromerze!

    Panie mgr Jolanta Szymczyk i dr Anna Knapik, nauczycielki chemii w naszym liceum  nadzorowały montaż nowego laboratorium chemicznego wraz z wyposażeniem, które po powrocie do szkoły będzie czekać na uczniów, przede wszystkim klas z rozszerzoną chemią!

    Sala została sfinansowana ze środków własnych Powiatu Gorlickiego.