• Dla Kandydata na rok 2022/23

     • Informujemy, że na rok szkolny 2022/23 rekrutować będziemy następujące oddziały:

      • 1a przedmioty rozszerzone- matematyka, fizyka, informatyka,
      • 1b przedmioty rozszerzone- matematyka, język angielski, informatyka,
      • 1c przedmioty rozszerzone- matematyka, geografia, język angielski,
      • 1d przedmioty rozszerzone- język angielski, geografia, wos,
      • 1e przedmioty rozszerzone- język polski, historia, wos,
      • 1f przedmioty rozszerzone- biologia, chemia,
      • 1g przemioty rozszerzone- biologia, język polski, język angielski.
     • Zdjęcia z orbity ziemskiej

     • W lutym tego roku kolejny raz nasi uczniowie brali udział w programie edukacyjnym NASA Sally Ride EarthKam, podczas którego wykonywali zdjęcia wybranych przez siebie miejsc na Ziemi za pomocą urządzeń zamontowanych na Międzynarodowej Stacji Kosmiecznej.
      Tym razem, ze względu na pogodę na Pólkuli Północnej na wielu zdjęciach widać chmury i jak zawsze najlepiej przezentują się obszary pustynne. Czekamy na kolejną Misję i nowe możliwości obserwowania naszej planety. Fotografie wykonali uczniowie klasy 3c4 pod opieką pani Alicji Honek.

     • Klasa geograficzna obserwuje Słońce

     • W pierwszym dniu wiosny- 21 marca, podczas równonocy wiosennej oraz w kolejnych słonecznych dniach klasa 1b pod opieką pana Sławomira Dedy prowadziła obserwacje teleskopowe Słońca w celu określenia aktywności naszej gwiazdy.
      Na podstawie analizy plam słonecznych obliczyliśmy liczbę Wolfa, która pozwala ustalić aktywność słoneczną zmieniającą sie w cyklu jedenastoletnim. Obecnie mamy do czynienia ze stopniowym wzrostem co wpływa m. in. na położenie satelitów naukowych, komercyjnych, urządzenia elektroniczne czy zjawiska zachodzące w naszej atmosferze.
      Obserwacje przeprowadziliśmy przy użyciu teleskopu zwierciadlanego Newtona na montażu Dobsona.

       

     • Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

     • W piątek 25 marca w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Nowym Sączu odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów.

      W tym roku szkolnym za najwyższe w szkole wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia stypendium zdobyli Mikołaj Mikrut z 3d4 i Wiktoria Korneusz z 3a. Dyplomy wręczyła pani Halina Cimer-  Małopolski Wicekurator Oświaty.

      Serdecznie gratulujemy Wiktorii i Mikołajowi oraz ich rodzicom zdobytego stypendium!

     • Kromer solidarny z Ukrainą

     • W ramach kontynuacji akcji „Solidarni z Ukrainą” Samorząd uczniowski serdecznie zaprasza na koncert charytatywny, który odbędzie się 8 kwietnia 2022r. (piątek), o godz. 16:00 w sali nr 23 (II piętro). Wstęp: 10 zł. Cała zebrana kwota zostanie przekazana na pomoc Ukrainie.

      Serdecznie zapraszamy!

    • Laureat i finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
     • Laureat i finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

     • Z wielką przyjemnością informujemy że Mikołaj Mikrut z klasy IIId4 został laureatem, a Michał Buźniak  z klasy IId finalistą  63. Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Odnosząc ten sukces nasi uczniowie zapewnili  sobie zwolnienie z matury z wiedzy o społeczeństwie. Dodatkowo Mikołaj zostając laureatem olimpiady uzyskał indeks na większość kierunków magisterskich wszystkich polskich uniwersytetów, w tym prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Warszawskim.

      Opiekunem uczniów  jest Jerzy Tomasik.

      Gratulujemy chłopcom i ich rodzicom sukcesu!

     • XII Powiatowy Konkurs Fotograficzny "Osobliwości Ziemi Gorlickiej

     • Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach z siedzibą przy ul.Cichej 4, tel. 18-353-58-91, www.mdk.gorlice.net.pl

       

      Cele konkursu:

      Zainteresowanie uczestników fotografią oraz szeroko rozumianą sztuką wizualną, a także pogłębienie wrażliwości  na piękno otaczającego świata, ze szczególnym uwzględnieniem osobliwości występujących w obrębie ziemi gorlickiej.

       

      Konkurs obejmuje dwie formuły tematyczne "I" i "II":

       

      (I) - "Osobliwości ziemi gorlickiej" (maks. 5 prac) - przedstawić należy charakterystyczne dla naszej małej ojczyzny krajobrazy, architekturę (obiekty sakralne, kapliczki, pałace, cmentarze), przyrodę, folklor, unikatowe rzemiosło itd.

       

      (II) - "Moja najlepsza fotografia" (1 praca) – to otwarta tematycznie formuła, w której znaczenie mają znamienne dla sztuk wizualnych wartości takie jak m.in: kompozycja, umiejętność wykorzystania światła, kontrastu, barwy, a także oryginalność ujęcia, wartości dokumentalne.

       

      Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Powiatu Gorlickiego i przeprowadzony będzię w ramach trzech  kategorii wiekowych:

      I - klasy 1-3 szkoły podstawowej

      II - klasy 4-8 szkoły podstawowej

      III - szkoły ponadpodstawowe

       

      Termin:

      Zgłaszanie prac do: 29.04.2022 r.

      Wyniki konkursu opublikowane będą po posiedzieniu jury, na stronach internetowych MDK w Gorlicach , a laureaci powiadomieni zostaną telefonicznie.

       

      Zgłoszenia:

      W konkursie będą brały udział WYŁĄCZNIE prace zgłoszone w postaci ODBITEK lub WYDRUKÓW. Obowiązujący FORMAT: 21x30 cm.

       

      Do fotografii dołączyć należy wypełnioną i podpisaną ZGODĘ NA UDZIAŁ (załącznik do regulaminu - dostępny w sekratariacie I LO). Termin do 29.04.2022 r. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione fotografie przechodzą na własność organizatora. Pozostałe zdjęcia można odbierać w siedzibie MDK w Gorlicach do 24 czerwca 2022 r.

       

       

      Opis prac na odwrocie PISMEM DRUKOWANYM:

      Imię i nazwisko autora, wiek, klasa, nazwa i adres szkoły, formuła tematyczna "I" lub "II".

      Prace nieopisane, lub opisane nieczytelnie nie będą brały udziału w konkursie.

       

      Jury:

      Oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatora, które ma prawo decydować o przeniesieniu fotografii do innej formuły tematycznej. Ostateczna interpretacja regulaminu i decyzja o podziale nagród należy do Jury.

       

      Nagrody:

      Autorzy nagrodzonych i wyróżnonych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora.

       

      Podsumowanie konkursu:

      W ramach podsumowania konkursu przewidujemy uroczyste otwarcie wystawy połączone z wręczeniem nagród laureatom. Ponadto planujemy okolicznościowy wykład na temat fotografii.

       

      Uwagi:

      W konkursie nie biorą udziału uczestnicy zajęć z zakresu fotografii, które prowadzone są w Młodzieżowym Domu Kultury w Gorlicach.

       

      Wszelkie dodatkowe informacje o konkursie uzyskać można w siedzibie MDK w Gorlicach przy ul.Cichej 4, lub pod numerem telefonu: 18-353-58-91.

       

      Każde zgłoszenie jest równoznaczne z posiadaniem przez zgłaszającego praw autorskich do zgłaszanych prac. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie nadużycia praw autorskich przez osoby zgłaszające. Zgłaszający zezwala również organizatorom na wykorzystywanie jego prac lub ich części do nieodpłatnej publikacji w mediach związanych z niniejszym konkursem.

       

      Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu (publikacja wyników) organizowanego przez MDK w Gorlicach zgodnie z Ustawą z dn. 10.05.2018 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19), a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii w celach promocyjnych przez MDK w Gorlicach.

       

      Koordynator konkursu: Wojciech Haberek, nauczyciel w MDK w Gorlicach.

       

      CZEKAMY NA WASZE FOTOGRAFIE I ŻYCZYMY POWODZENIA W KONKURSIE!

     • Laureaci w konkursie lingwistycznym DUET

     • Z przyjemnością informujemy, że uczniowie naszej szkoły zostali laureatami II Wojewódzkiego Konkursu Lingwistycznego "DUET" 2021/2022!

      Są to Piotr Zborowski - I miejsce (j. angielski z j. francuskim), opiekun: Pan Bartosz Gabryel i Katarzyna Smalarz - II MIEJSCE (j. angielski z j. niemieckim). Opiekunowie: Pan Marcin Koczera, Pani Monika Sopala.

      Serdecznie gratulujemy uczniom i ich rodzicom!

     • II miejsce Kromera w Mistrzostwach Powiatu w Siatkówce Chłopców

     • W dniu 09.03.2022r. w hali OSiR w Gorlicach odbyły się Mistrzostwa Powiatu Gorlickiego w Siatkówce Chłopców. W rozgrywkach brało udział 8 drużyn z naszego powiatu.  

      Nasza drużyna zdobyła II miejsce!  Skład drużyny to : Maciej Trzaskoś, Kacper Wojtaczka, Dawid Podobiński, Szymon Makowski, Tobiasz Kordyl, Artur Bąk, Loran Kiełtoń, Paweł Jędrzejowski oraz Filip Liszka.

      Gratulujemy uczniom i ich rodzicom sukcesu. Opiekunem drużyny jest pan Wojciech Tokarz.

     • Mistrzynie Powiatu w siatkówce!

     • Dnia 08.03.2022r. w hali OSiR w Gorlicach odbyły się Mistrzostwa Powiatu Gorlickiego w Siatkówce Dziewcząt. W rozgrywkach wzięło udział 6 drużyn z naszego powiatu. Nasza drużyna zajęła I miejsce.

      Skład drużyny to Cebula Joanna z 3f, Łazarek Ewa z 3f4, Chowaniec Wiktoria z 3e4, Święch Olga z 3e4, Siwek Wiktoria z  2b, Janik Aleksandra z 2c, Martuszewska Angelika z 2c, Szura Katarzyna z 1e i Szczerba Iga z 1f. Opiekunem drużyny jest pan Piotr Ciapaj.

      Gratulujemy naszej drużynie!

     • Żegnamy śp. panią Grażynę Mańkowską

     • 7 marca b.r. dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci emerytowanej nauczycielki języka polskiego pani Grażyny Mańkowskiej. Odeszła po ciężkiej chorobie w wieku 72 lat.

      Pożegnamy Ją 10 marca 2022 r. (czwartek) podczas żałobnej Mszy św. w Kościele Parafialnym pw. Narodzenia NMP w Libuszy o godzinie 13.00, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku na Cmentarzu Parafialnym w Libuszy.

       Pani Grażyna Mańkowska była absolwentką filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę zawodową rozpoczęła w 1972 roku w Szkole Podstawowej w Lipinkach. W latach 1973 - 1995 pracowała jako nauczycielka języka polskiego w nieistniejącym już gorlickim Liceum Medycznym, a następnie w latach 1995 - 2008 w naszej Szkole.

      Była pasjonatką literatury, niezwykle oczytaną i zaangażowaną w wykonywanie swojego zawodu. Przekazywała wiedzę z oddaniem, rzetelnie i odpowiedzialnie. Wychowywała młodzież w poszanowaniu humanistycznych wartości, którymi sama kierowała się w swoim życiu. Uczniów i wychowanków traktowała z wielką życzliwością, w trudnych sytuacjach okazując im empatię, gotowość do pomocy, takt, spokój i wyrozumiałość. Zapamiętamy ją jako osobę koleżeńską, pogodną, zawsze zrównoważoną, pełną wewnętrznego ciepła i spokoju.

      Cześć Jej Pamięci!

              

    • Podsumowanie akcji pomocy Ukrainie
     • Podsumowanie akcji pomocy Ukrainie

     • W pierwszym tygodniu marca przeprowadziliśmy w naszej szkole akcję pomocy Ukrainie. Zostały zebrane pieniądze i odbyła się sprzedaż ciast, które to akcje przyniosły 8161 złotych. Zbierane byly także dary rzeczowe, które przekazane zostały osobom potrzebującym do Lwowa.

      Serdecznie dziękujemy hojnym darczyńcom- uczniom i ich rodzicom oraz pracownikom szkoły. Szczególnie dziękujemy organizatorkom akcji- pani Annie Gubała- Halibożek za przeprowadzenie zbiórki pieniężnej i koordynacje akcji, pani Joannie Nalepce- Sanek za koordynowanie zbiorki darów rzeczowych i pani Monice Sopali za przeprowadzenie akcji sprzedaży ciast. Dziękujemy klasie 3c i  absolwentowi naszej szkoły Michałowi Słomskiemu za przekazanie ciast do sprzedaży oraz członkom Szkolnego Klubu Wolontariatu za przeprowadzenie zbiórki pieniężnej. 

      Wiemy, że ta akcja to dopiero początek drogi i już planujemy dalszą pomoc!

     • Nagłówek

     • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

      Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.