• Dla Kandydata- ważne informacje!

     • Zamieszczamy harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2022/23 oraz regulamin. Zapraszamy do nauki w naszej szkole!

      Przypominamy wszystkim kandydatom, że 20 czerwca o godz.15.00 mija termin składania wniosku w szkole pierwszego wyboru. Wypełnione w systemie wnioski należy wydrukować, podpisać i złożyć osobiście w sekretariacie szkoły lub elektronicznie przez profil zaufany, albo wysłac skan na adres mailowy umieszczony w tabelce poniżej - wnioski nie złożone w tym terminie zostaną automatycznie usunięte z systemu.

      Regulamin_rekrutacji_2022.pdf

       

     • Wyróżnienie w konkursie fotograficznym

     • W XII Powiatowym Konkursie Fotograficznym "Osobliwości ziemi gorlickiej" nasza uczennica Weronika Nabożna zdobyła wyróżnienie w kategorii "Moja najlepsza fotografia". Gratulujemy Weronice sukcesu w dziedzinie artystycznej!

     • Sukcesy matematyczne

     • Miło nam poinformować, że w konkursie Kangur Matematyczny edycja 2022 który odbył się w naszej szkole 17 marca b.r. nasi uczniowie odnieśli sukcesy.

      Najlepszy wynik-  bardzo dobry- uzyskał Maciej Pyznar z klasy 1a (B. Zawilińska)

      Siedmiu uczniów uzyskało wynik wyróżniony, a są to:

      1. Kacper Szarłowicz 1a
      2. Michał Stępień 1a
      3. Zuzanna Cudek 2a
      4. Piotr Zborowski 3a
      5. Jakub Kołotyło 3a4

      są to uczniowie p. B. Zawilińskiej

      1. Zuzanna Czeluśniak 1b – p. Edyta Augustyn
      2. Vanessa Staroń – 1e – p. Maciej Bajorek

      Wszystkim serdecznie gratulujemy!

     • Mistrzostwa Powiatu w piłce nożnej

     • Dnia 25.05.2022 r. na stadionie OSiR w Gorlicach drużyna chłopców zajęła II miejsce w Mistrzostwach powiatu w piłce nożnej. Gratulujemy.


      Skład drużyny:

      Kacper Wójtowicz

      Patryk Śleziak

      Jakub Tumidajski

      Krystian Kostrzewa

      Bartłomiej Knych

      Jan Apolla

      Michał Gliwa

      Mateo Trybek

      Wojciech Zakrzewski


      Gratulujemy !

     • Sukces w siatkówce plażowej

     • Miło nam poinformować, że uczennice naszej szkoły zdobyły II miejsce w zawodach powiatowych w siatkówce plażowej.

      Skład drużyny:
      Aleksandra Janik  2c
      Angelika Martuszewska 2c
      Iga Szczerba 1f

     • Klasa 2b w Toruniu i Bydgoszczy

     • W dniach 28.04-01.05 klasa 2B pod opieką wychowawczyni pani Ewy Orchel i pani Teresy Niemiec, udała się na wycieczkę do Torunia i Bydgoszczy

      Relacja uczennicy Wiktorii Gąsior:  W pierwszy dzień po kilku godzinach drogi mieliśmy czas tylko na zakwaterowanie oraz spacer po okolicy. Mieszkaliśmy w samym centrum Torunia, co było dużym ułatwieniem, ponieważ wszędzie było blisko. 

      Następny dzień rozpoczęliśmy od spotkania z przewodnikiem, który oprowadził nas po starówce i przedstawił nam ważne punkty, opowiadając historię Torunia. Wstąpiliśmy też na seans do planetarium, a następnie do domu Mikołaja Kopernika. Przez idealną lokalizację mogliśmy dotrzeć pieszo w każde interesujące nas miejsce. 

      W trzeci dzień pojechaliśmy pociągiem do Bydgoszczy, gdzie przewodnik przedstawił nam urok tego miasta. Wstąpiliśmy też do muzeum oraz na punkt widokowy, a tam podziwialiśmy panoramę Bydgoszczy. Byliśmy tam w czasie majówki, więc dopisywały nam dodatkowe atrakcje zorganizowane przez miasto. 

      Czwarty dzień był również ostatnim. Byliśmy w Domu Eskenów, czyli muzeum historii Torunia. Następnie udaliśmy się na dłuższy spacer, aby pożegnać się z pięknym miastem. Później udaliśmy się na pociąg powrotny do domu. Pogoda naprawdę dopisała, a klasa na pewno bardzo miło zapamięta ten wyjazd :)

     • 2 miejsce w Powiatowych Zawodach w Halowej Piłce Nożnej

     • Dnia 4 kwietnia b.r. odbyły się powiatowe zawody dziewcząt w halowej piłce nożnej. Nasza drużyna w składzie:

      Małgorzata Więcek 3a, Julia Fryczek3e4, Daria Skoczeń 3e4, Magłorzata Niemasik 2e, Aleksandra Grad 2e, Angelika Martuszewska 2c, Anna Kudłaty 1f, Patrycja Trybus 2d, Wiktoria Gubała 2c i Marta Wiejaczka z 2d

      zajęła 2 miejsce!

      Gratulujemy! Opiekę nad drużyną sprawowała pani Lidia Mieszek.

     • Podsumowanie udziału w projekcie LIFE- IP EKOMAŁOPOLSKA

     • W dniach 16-18.02.2022 uczniowie klas 1f, 2f i 3c4 uczestniczyli w lekcjach online przeprowadzonym przez Panią Gabrielę Mazur, doradcę ds. klimatu i środowiska w Powiecie Gorlickim. Podczas ciekawej prelekcji uczniowie mogli dowiedzieć się jak konsumpcjonizm wpływa na środowisko, na czym polega świadoma konsumpcja, dlaczego gospodarka odpadami jest ważna i jak na co dzień możemy ograniczać odpady. Spotkanie odbyło się w ramach projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA "Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego" realizowanego przez Powiat Gorlicki. Dnia 22 kwietnia miało miejsce podsumowanie udziału w projekcie podczas którego szkoła otrzymała kosze na odpady segregowane i żarówki energooszczędne.  

      Udział naszej szkoły w projekcie koordynowała dr Magdalena Semla-Kurzawa.

     • Młodzieżowa Rada Powiatu Gorlickiego

     • W dniu 04 maja 2022r, Starosta Gorlicki-Pani Maria Gubała - zarządziła wybory

      do Młodzieżowej Rady Powiatu Gorlickiego.

      Zgodnie ze Statutem celem działania Młodzieżowej Rady jest:

      1) upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży oraz zwiększenie aktywności

      młodych ludzi w środowisku lokalnym,

      2) reprezentowanie interesów młodzieży,

      3) współpraca z samorządami uczniowskimi,

      4) działania na rzecz ochrony praw i godności ucznia,

      5) promocja kultury, ochrony środowiska, kształtowania i utrwalania postaw

      demokratycznych,

      6) inicjowanie działań dotyczących życia młodych ludzi, a w szczególności w zakresie nauki,

      kultury i sportu.

      Do zadań Młodzieżowej Rady należy:

      1) prowadzenie działań upowszechniających ideę samorządu wśród młodzieży,

      2) opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Gorlickiego dotyczących młodzieży,

      3) koordynacja i inspirowanie inicjatyw młodzieżowych,

      4) występowanie do uprawnionych podmiotów z wnioskami o podjęcie inicjatywy

      uchwałodawczej na zasadach określonych w Statucie Powiatu Gorlickiego,

      5) udział w opracowaniu działań strategicznych Powiatu Gorlickiego na rzecz młodzieży,

      6) monitorowanie realizacji dokumentów strategicznych Powiatu Gorlickiego na rzecz

      młodzieży,

      7) podejmowanie działań na rzecz młodzieży, w szczególności w zakresie edukacji

      obywatelskiej,

      8) organizowanie imprez kulturalnych i spotkań młodzieżowych, propagujących cele

      Młodzieżowej Rady.

      Dla młodzieży naszego Liceum są przewidziane 3 mandaty.

      Kandydatów na członków Młodzieżowej Rady mogą zgłaszać:

      1) zespoły klasowe danej Szkoły,

      2) grupy uczniów (co najmniej 10 osobowe),

      3) sami zainteresowani (zgłoszenia indywidualne). W przypadku zgłaszania indywidualnego,

      kandydat musi przedstawić listę poparcia zawierającą minimum 10 podpisów uczniów danej

      Szkoły.

      Kandydatów na radnych zgłasza się do powołanej przez Dyrektora Szkolnej Komisji

      Wyborczej w podanym przez nią terminie.

      Wybory odbędą się w dniu 25 maja 2022r

     • Sukcesy w biegach dziewcząt

     • Dnia 29 kwietnia 2022r.  odbyły się powiatowe drużynowe biegi przełajowe dziewcząt.

      Drużyna w składzie Aleksandra Janik, Paulina Kicilińska, Anna Kudłaty, Ewa Łazarek, Angelika Martuszewska, Roksana Pajdzik, Iga Szczerba, Katarzyna Szura i Patrycja Trybus zajęły 1 miejsce.

      Natomiast w biegu indywidualnym 1 miejsce zajęła Paulina Kicilińska.

      Gratulujemy dziewczętom wygranej!

      Opiekunką drużyny jest pani Lidia Mieszek.

     • Podsumowanie Ekotygodnia

     • Z okazji Światowego Dnia Ziemi w naszej szkole odbyły się liczne wydarzenia pod wspólnym hasłem „Ekotydzień w Kromerze” zorganizowane przez Szkolne Koło Naukowe Medyczno-Przyrodnicze oraz SL LOP których celem było kształtowanie proekologicznych postaw.

      W akcji pod hasłem „Posprzątaj miasto po zimie” organizowanej przez Ekodoradcę przy Urzędzie Miasta w Gorlicach udział wzięli uczniowie klasy 2e pod opieką Pani Iwony Boratyńskiej i Pana Macieja Bajorka oraz uczniowie klasy 3c4 wraz z wychowawcą Panią Magdaleną Semlą-Kurzawą. Za udział w wydarzeniu uczniowie otrzymali roślinkę.

      W ramach Ekotygodnia w naszej szkole prowadzona była zbiórka makulatury. Łącznie udało się zebrać 925,1 kg makulatury!!! Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji. W ramach wydarzenia rozstrzygnięto konkurs w dwóch kategoriach. Miło nam poinformować, że w kategorii I - uczeń który zgromadził najwięcej makulatury, zwyciężyła Natalia Szelewa z klasy 1a. W kategorii II - klasa, która zgromadziła największa ilość makulatury – zwyciężyła klasa 1a. Gratulujemy zwycięzcom !!

      Dziękujemy wszystkim nauczycielom i uczniom którzy przyłączyli się do akcji. Szczególne słowa podziękowania kierujemy do uczniów, członków szkolnych kół, którzy pomogli w  organizacji wydarzeń, tj. Magdalenie Bambrowicz, Wiktorii Podwice, Aleksandrze Chrobak, Klaudii Sokołowskiej, Beacie Sowie, Wiktorii Klisiewicz - uczennicom klasy 2f oraz uczennicom klasy 1e, tj. Martinie Czekaj i Milenie Kalisz.

      Organizację i przebieg Ekotygodnia koordynowała dr Magdalena Semla-Kurzawa. 

       

       

     • Zebrania z Rodzicami

     • Dyrektor Szkoły zaprasza Rodziców na spotkania klasowe z wychowawcami w dniu 12 maja 2022r. z wyjątkiem Rodziców uczniów klasy 2c.  Początek zebrania nastąpi o godzinie 16-tej. Termin zebrania Rodziców uczniów klasy 2c ustali wychowawca klasy.

     • Koncert Kromer solidarny z Ukrainą

     • W dniu 8 kwietnia 2022r. nasi uczniowie zagrali fantastyczny koncert po ponad dwuletniej przerwie. Z inicjatywą wystąpił Samorząd Uczniowski- zorganizowali oni kontert połączony ze zbiórką pieniędzy przeznaczoną na pomoc Ukrainie.

      Artyści występujący w koncercie to Paweł Jędrzejowski, Milena Kuziak, Jan Dusza, Jakub Stężowski, Igor Foryś, Dobrawa Tomasik, Gabriela Dobek, Wiktoria Chowaniec, Patrycja Rotko, Kamila Gryzło, Aleksandra Poznańska, Kacper Wiktorek, Jan Kruk, Marcelina Jędrzejowska, Oliwia Konopka, Barbara Skrobot, Aleksandra Chrobak, Weronika Mazur, a także Ira Popadiuk, Damian Kocioła, Roman Pendiuk- nasi uczniowie z Ukrainy! Koncert prowadzili Zuzanna Kopka i Mateusz Kulka. Gratulujemy Wam wszystkim talentu i umiejętności wzruszania serc!

      Koncert zorganizowany został pod opieką pań Elizy Niewiadomskiej, Katarzyny Nowak- Zabierowskiej, nagłośnienie zapewnił pan Wojciech Tokarz, a tysiące błękitno- żółtych serc zdobiących salę i szkołę zostało zrobionych z sercem przez uczniów pod opieką pani Joanny Nalepki- Sanek.

      Akcja zbiórki pieniędzy przyniosła 2500 zł.

     • Nagłówek

     • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

      Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.