• Kiermasz podręczników

     • Informujemy że kiermasz podręczników odbędzie od 29 sierpnia do 31 sierpnia w godzinach od 9.00 do 13.00 oraz przez cały wrzesień w godzinach pracy biblioteki. Zapraszamy kupujących i sprzedających!

     • Komunikat dla ósmoklasistów zakwalifikowanych do I LO

     • 19 lipca o godzinie 12.00 zostaną umieszczone, w budynku Szkoły, wyniki rekrutacji (przypominamy, że jest to jedyna wiążąca forma publikacji wyników rekrutacji).

      Od 19 lipca (od godz.12.00) do 25 lipca rodzice uczniów przyjętych do klas pierwszych I LO im. M. Kromera zgodnie z regulaminem rekrutacji, w celu potwierdzenia woli podjęcia nauki przez dziecko, dostarczają:

      - wydrukowany wniosek podpisany przez rodzica i kandydata (jeżeli wcześniej tego nie zrobili),

      - oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

      - oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

      - kartę informacyjną ze szkoły podstawowej,

      - dwie opisane fotografie (imię i nazwisko, data urodzenia, oddział, do którego został przyjęty kandydat)

       - w przypadku laureatów lub finalistów konkursów zaświadczenie o uzyskaniu tytułu.

      W przypadku osób, które nie podały we wniosku nr telefonu do kontaktu prosimy o podanie takiego numeru razem ze złożonymi dokumentami – w sytuacji braków w dokumentach itp. jest to najszybszy sposób skontaktowania się w celu ich uzupełnienia.

      Ostateczne listy przyjętych do I LO zostaną opublikowane w budynku szkoły 26 lipca do godziny 12.00.

    • Drodzy Maturzyści
     • Drodzy Maturzyści

     • Informujemy, że odbiór świadectw maturalnych odbędzie się
      jutro 5 lipca 2022 w godzinach 9:00 do 15:00 

      sala nr 14 - klasa 3d, 3e, 3f , absolwenci

      sala nr 16 - klasa 3a, 3b, 3c

     • Nagłówek

     • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

      Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.