• 2 miejsce w Powiatowych Zawodach w Halowej Piłce Nożnej

     • Dnia 4 kwietnia b.r. odbyły się powiatowe zawody dziewcząt w halowej piłce nożnej. Nasza drużyna w składzie:

      Małgorzata Więcek 3a, Julia Fryczek3e4, Daria Skoczeń 3e4, Magłorzata Niemasik 2e, Aleksandra Grad 2e, Angelika Martuszewska 2c, Anna Kudłaty 1f, Patrycja Trybus 2d, Wiktoria Gubała 2c i Marta Wiejaczka z 2d

      zajęła 2 miejsce!

      Gratulujemy! Opiekę nad drużyną sprawowała pani Lidia Mieszek.

     • Podsumowanie udziału w projekcie LIFE- IP EKOMAŁOPOLSKA

     • W dniach 16-18.02.2022 uczniowie klas 1f, 2f i 3c4 uczestniczyli w lekcjach online przeprowadzonym przez Panią Gabrielę Mazur, doradcę ds. klimatu i środowiska w Powiecie Gorlickim. Podczas ciekawej prelekcji uczniowie mogli dowiedzieć się jak konsumpcjonizm wpływa na środowisko, na czym polega świadoma konsumpcja, dlaczego gospodarka odpadami jest ważna i jak na co dzień możemy ograniczać odpady. Spotkanie odbyło się w ramach projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA "Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego" realizowanego przez Powiat Gorlicki. Dnia 22 kwietnia miało miejsce podsumowanie udziału w projekcie podczas którego szkoła otrzymała kosze na odpady segregowane i żarówki energooszczędne.  

      Udział naszej szkoły w projekcie koordynowała dr Magdalena Semla-Kurzawa.

     • Młodzieżowa Rada Powiatu Gorlickiego

     • W dniu 04 maja 2022r, Starosta Gorlicki-Pani Maria Gubała - zarządziła wybory

      do Młodzieżowej Rady Powiatu Gorlickiego.

      Zgodnie ze Statutem celem działania Młodzieżowej Rady jest:

      1) upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży oraz zwiększenie aktywności

      młodych ludzi w środowisku lokalnym,

      2) reprezentowanie interesów młodzieży,

      3) współpraca z samorządami uczniowskimi,

      4) działania na rzecz ochrony praw i godności ucznia,

      5) promocja kultury, ochrony środowiska, kształtowania i utrwalania postaw

      demokratycznych,

      6) inicjowanie działań dotyczących życia młodych ludzi, a w szczególności w zakresie nauki,

      kultury i sportu.

      Do zadań Młodzieżowej Rady należy:

      1) prowadzenie działań upowszechniających ideę samorządu wśród młodzieży,

      2) opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Gorlickiego dotyczących młodzieży,

      3) koordynacja i inspirowanie inicjatyw młodzieżowych,

      4) występowanie do uprawnionych podmiotów z wnioskami o podjęcie inicjatywy

      uchwałodawczej na zasadach określonych w Statucie Powiatu Gorlickiego,

      5) udział w opracowaniu działań strategicznych Powiatu Gorlickiego na rzecz młodzieży,

      6) monitorowanie realizacji dokumentów strategicznych Powiatu Gorlickiego na rzecz

      młodzieży,

      7) podejmowanie działań na rzecz młodzieży, w szczególności w zakresie edukacji

      obywatelskiej,

      8) organizowanie imprez kulturalnych i spotkań młodzieżowych, propagujących cele

      Młodzieżowej Rady.

      Dla młodzieży naszego Liceum są przewidziane 3 mandaty.

      Kandydatów na członków Młodzieżowej Rady mogą zgłaszać:

      1) zespoły klasowe danej Szkoły,

      2) grupy uczniów (co najmniej 10 osobowe),

      3) sami zainteresowani (zgłoszenia indywidualne). W przypadku zgłaszania indywidualnego,

      kandydat musi przedstawić listę poparcia zawierającą minimum 10 podpisów uczniów danej

      Szkoły.

      Kandydatów na radnych zgłasza się do powołanej przez Dyrektora Szkolnej Komisji

      Wyborczej w podanym przez nią terminie.

      Wybory odbędą się w dniu 25 maja 2022r

     • Sukcesy w biegach dziewcząt

     • Dnia 29 kwietnia 2022r.  odbyły się powiatowe drużynowe biegi przełajowe dziewcząt.

      Drużyna w składzie Aleksandra Janik, Paulina Kicilińska, Anna Kudłaty, Ewa Łazarek, Angelika Martuszewska, Roksana Pajdzik, Iga Szczerba, Katarzyna Szura i Patrycja Trybus zajęły 1 miejsce.

      Natomiast w biegu indywidualnym 1 miejsce zajęła Paulina Kicilińska.

      Gratulujemy dziewczętom wygranej!

      Opiekunką drużyny jest pani Lidia Mieszek.

     • Podsumowanie Ekotygodnia

     • Z okazji Światowego Dnia Ziemi w naszej szkole odbyły się liczne wydarzenia pod wspólnym hasłem „Ekotydzień w Kromerze” zorganizowane przez Szkolne Koło Naukowe Medyczno-Przyrodnicze oraz SL LOP których celem było kształtowanie proekologicznych postaw.

      W akcji pod hasłem „Posprzątaj miasto po zimie” organizowanej przez Ekodoradcę przy Urzędzie Miasta w Gorlicach udział wzięli uczniowie klasy 2e pod opieką Pani Iwony Boratyńskiej i Pana Macieja Bajorka oraz uczniowie klasy 3c4 wraz z wychowawcą Panią Magdaleną Semlą-Kurzawą. Za udział w wydarzeniu uczniowie otrzymali roślinkę.

      W ramach Ekotygodnia w naszej szkole prowadzona była zbiórka makulatury. Łącznie udało się zebrać 925,1 kg makulatury!!! Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji. W ramach wydarzenia rozstrzygnięto konkurs w dwóch kategoriach. Miło nam poinformować, że w kategorii I - uczeń który zgromadził najwięcej makulatury, zwyciężyła Natalia Szelewa z klasy 1a. W kategorii II - klasa, która zgromadziła największa ilość makulatury – zwyciężyła klasa 1a. Gratulujemy zwycięzcom !!

      Dziękujemy wszystkim nauczycielom i uczniom którzy przyłączyli się do akcji. Szczególne słowa podziękowania kierujemy do uczniów, członków szkolnych kół, którzy pomogli w  organizacji wydarzeń, tj. Magdalenie Bambrowicz, Wiktorii Podwice, Aleksandrze Chrobak, Klaudii Sokołowskiej, Beacie Sowie, Wiktorii Klisiewicz - uczennicom klasy 2f oraz uczennicom klasy 1e, tj. Martinie Czekaj i Milenie Kalisz.

      Organizację i przebieg Ekotygodnia koordynowała dr Magdalena Semla-Kurzawa. 

       

       

     • Zebrania z Rodzicami

     • Dyrektor Szkoły zaprasza Rodziców na spotkania klasowe z wychowawcami w dniu 12 maja 2022r. z wyjątkiem Rodziców uczniów klasy 2c.  Początek zebrania nastąpi o godzinie 16-tej. Termin zebrania Rodziców uczniów klasy 2c ustali wychowawca klasy.

     • Abiturienci Kromera 2022

     • Drodzy Abiturienci, spędziliście w naszej szkole 3 lata, które nie były łatwe choćby ze względu na pandemię i zdalne nauczanie. Dziękujemy Wam za wybranie nauki w naszej szkole, gdzie stanowiliście ważną część szkolnej społeczności. Będzie nam Was bardzo brakować!

      Życzymy Wam na nowej drodze życia powodzenia- w zdaniu egzaminów maturalnych, rekrutacji na studia i do pracy! A także powodzenia w życiu osobistym. Pamiętajcie o szkole i nauczycielach i odwiedźcie nasz czasem!

     • Zakończenie szkoły klas maturalnych 2022

     • 29 kwietnia zakończyli naukę w naszej szkole uczniowie klas trzecich po gimnazjum. Uroczystość pożegnania abiturientów odbyła się na boisku szkolnym, gdzie ciepłymi słowami pożegnali młodzież pan dyrektor Jan Drożdż, pani Renata Kochan, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Kromera oraz Samorząd Szkoły. Pani Kochan w imieniu Stowarzyszenia przekazała nagrodę Cum Laude- za bardzo wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia dla Piotra Zborowskiego, ucznia 3a i Mikołaja Szeteli, ucznia klasy 3d.

      Następnie wychowawcy wraz z klasami przeszli do klas, gdzie uczniowie otrzymali świadectwa i pożegnali swoją szkołę.

      Na czas nauki w naszej szkole przypadła pandemia i nauka zdalna, więc wiemy ile na swojej drodze edukacyjnej trudności musieli pokonać uczniowie. Życzymy im osiągnięcia jak najwyższych wyników na egzaminach maturalnych oraz odnalezienia swojej ścieżki życiowej- na studiach i w pracy!

     • Żegnamy śp. panią Aleksandrę Białobok

     • 26 kwietnia b.r. dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci emerytowanej nauczycielki języka niemieckiego pani Aleksandry Białobok. Odeszła po ciężkiej chorobie w wieku 66 lat.

      Pożegnamy Ją 30 kwietnia 2022 r. (sobota) podczas żałobnej Mszy św. w Kościele Parafialnym pw. św. Jadwigi Królowej w Gorlicach o godzinie 14.00, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku na Cmentarzu Komunalnym w Gorlicach.

       Pani Aleksandra Białobok  była absolwentką filologii germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę zawodową rozpoczęła w 1978 roku w Zespole Szkół Mechanicznych w Gorlicach. W latach 1982 - 2006 pracowała jako nauczycielka języka niemieckiego w  naszej Szkole.

      Wielu rocznikom młodzieży przekazywała wiedzę z wielkim oddaniem, zaangażowaniem i poświęceniem. Zapamiętamy ją jako osobę koleżeńską,  zawsze zrównoważoną, pełną wewnętrznego ciepła i spokoju.

       

      Cześć Jej Pamięci!

     • Zajęcia lekcyjne w dniu 29.04.2022 r.

     • Informujemy, że w piątek 29 kwietnia 2022 r. lekcje w naszej szkole będą skrócone o 10 min. Uczniowie klas trzecich po gimnazjum w tym dniu nie mają już zajęć - przychodzą tylko na uroczyste zakończenie roku szkolnego na godzinę 14.00.

      Czas trwania lekcji w tym dniu przedstawia się następująco:

      1. 8.00-8.35
      2. 8.40-9.15
      3. 9.25-10.00
      4. 10.15-10.50
      5. 10.55-11.30
      6. 11.35-12.10
      7. 12.20-12.55
      8. 13.00-13.35
     • Laureat Olimpiady

     • Z dumą informujemy że Mikołaj Szetela z klasy 3d został finalistą Olimpiady "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego", uzyskując zwolnienie ze zdawania matury z historii z wynikiem 100%!

      Serdecznie gratulujemy Mikołajowi i jego rodzicom! Opiekunką Mikołaja jest mgr Ewa Klimek.

     • Koncert Kromer solidarny z Ukrainą

     • W dniu 8 kwietnia 2022r. nasi uczniowie zagrali fantastyczny koncert po ponad dwuletniej przerwie. Z inicjatywą wystąpił Samorząd Uczniowski- zorganizowali oni kontert połączony ze zbiórką pieniędzy przeznaczoną na pomoc Ukrainie.

      Artyści występujący w koncercie to Paweł Jędrzejowski, Milena Kuziak, Jan Dusza, Jakub Stężowski, Igor Foryś, Dobrawa Tomasik, Gabriela Dobek, Wiktoria Chowaniec, Patrycja Rotko, Kamila Gryzło, Aleksandra Poznańska, Kacper Wiktorek, Jan Kruk, Marcelina Jędrzejowska, Oliwia Konopka, Barbara Skrobot, Aleksandra Chrobak, Weronika Mazur, a także Ira Popadiuk, Damian Kocioła, Roman Pendiuk- nasi uczniowie z Ukrainy! Koncert prowadzili Zuzanna Kopka i Mateusz Kulka. Gratulujemy Wam wszystkim talentu i umiejętności wzruszania serc!

      Koncert zorganizowany został pod opieką pań Elizy Niewiadomskiej, Katarzyny Nowak- Zabierowskiej, nagłośnienie zapewnił pan Wojciech Tokarz, a tysiące błękitno- żółtych serc zdobiących salę i szkołę zostało zrobionych z sercem przez uczniów pod opieką pani Joanny Nalepki- Sanek.

      Akcja zbiórki pieniędzy przyniosła 2500 zł.

     • Sukces w wojewódzkim finale Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

     • W wojewódzkim finale Olimpiady Wiedzy Ekologicznej wzięli udział uczniowie Julia Haberek z klasy 2e i Szymon Samsonowicz z klasy 3e4.

      Na ponad 1400 uczestników Julia Haberek zajęła VIII miejsce! Gratulujemy Julii i jej rodzicom. Opiekunem uczniów jest mgr Bogusław Matała

     • Konkurs Ekologiczny

     • Dnia 22 kwietnia w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marcina Kromera odbył się XIII Powiatowy Konkurs Ekologiczny dla szkół ponadpodstawowych pod hasłem „Szanuj wodę – bez niej żyć nie możesz”. Tradycyjnie organizatorem konkursu jest Oddział LOP Gorlice. Konkurs został objęty honorowym patronatem Starosty Powiatu Gorlickiego Pani Marii Gubała.

      Wszystkich zebranych uczniów i ich opiekunów powitał Dyrektor I LO Pan Jan Drożdż. Tuż przed rozpoczęciem zmagań  uczniowie uczcili minutą ciszy ofiary wojny na Ukrainie. Konkurs poprowadziła Prezes Zarządu Oddziału LOP w Gorlicach pani Grażyna Kurzawa.

      Do konkursu przystąpiło łącznie 17 uczniów ze szkół ponadpodstawowych z terenu naszego powiatu. Uczniowie rozwiązywali test który został przygotowany przez komisję konkursową. Po dokonaniu oceny prac komisja wyłoniła zwycięzców. Laureaci z Zespołu Szkół nr 1 w Gorlicach oraz wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe.

      Podczas trwania wydarzenia uczestnicy konkursu oraz uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w prelekcji dt. zmian klimatu wygłoszonej przez pracowników Magurskiego Parku Narodowego.

      Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom dużej wiedzy ekologicznej.

     • Zajęcia MChE z biologii

     • W ramach programu Małopolska Chmura Edukacyjna realizowane są w naszej szkole zajęcia z biologii. W zajęciach uczestniczy 15-osobowa grupa uczniów z klasy 1f. Opiekę nad uczniami sprawuje dr Magdalena Semla-Kurzawa. Zajęcia z biologii prowadzone są na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, odbywają się co dwa tygodnie, dzięki nowoczesnej infrastrukturze sieciowej. Zajęcia składaj się z dwóch części. W pierwszej części zajęć uczniowie mogą posłuchać ciekawych wykładów prowadzonych przez znanych naukowców oraz obejrzeć interesujące prezentacje. Druga część zajęć to praktyczne ćwiczenia w czasie których uczniowie obserwują przebieg doświadczeń i uzupełniają karty pracy. Wybrane tematy zajęć z biologii to:

      - Zarys anatomii serca i fizjologii układu krążenia

      - Tajemnice kwasów nukleinowych – elektroforeza i izolacja DNA

      - Różnorodność stawonogów

      - Ptaki - przystosowanie do życia w różnych środowiskach

      - Adaptacja kręgowców do życia w środowisku wodnym

      - Układ kostny – czytanie z kości

      - Człowiek w świecie małp człekokształtnych

      - Pierścienice: segmentacja – przypadek i adaptacja

      - Antocyjany -indykatory pH w komórce roślinnej

      - Badanie właściwości fizykochemicznych barwników fotosyntetycznych

      - Szybkie ruchy w świecie roślin

      - Analiza jakościowa i ilościowa białek

      Udział w zajęciach z MCHE to nie tylko wiedza i doświadczenie jakie zdobywają uczniowie ale również dzięki udziałowi w programie pracownia biologiczna w naszej szkole wzbogaciła się w aparaturę badawczą i odczynniki. W ramach programu zakupiono m.in.: mikroskopy optyczne z kamerą, mikroskopy z dotykowym ekranem LCD, mikroskopy stereoskopowe, pipety automatyczne, zestawy do daktyloskopii, stetoskopy, tacki i narzędzia do preparowania, szkielet człowieka oraz modele ryby, skóry a także modele bezkręgowców zatopione w akrylu.

     • Zajęcia MChE z chemii

     • W ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna w obszarze chemia uczniowie naszej szkoły uczestniczą w akademickich wykładach prowadzonych on-line. Współpracujemy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie, a zajęcia prowadzone są przez wykładowców z Katedry Chemii. W zajęciach bierze udział 15-sto osobowa grupa uczniów klasy 2e.

       Poszczególne tematy zajęć dotyczą między innymi: substancji stosowanych w żywości, charakterystyki wybranych związków organicznych, substancji czynnych w lekach,  odziaływania światła widzialnego z materią,  właściwości i zastosowania środków myjących np. mydła.  Część z przeprowadzonych zajęć ma charakter praktyczny dzięki czemu uczniowie mają możliwość obserwacji na żywo prostych eksperymentów, a następnie analizowanie ich i wyciąganie wniosków, co jest szczególnie ważne w przygotowaniu uczniów do egzaminu maturalnego z chemii. Równie istotna jest możliwość zapoznania się uczniów z aparaturą chemiczną oraz zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas wykonywania eksperymentów chemicznych.

      W ramach zajęć zaplanowany jest również wyjazd, trakcie którego uczniowie wezmą udział w ćwiczeniach laboratoryjnych oraz zostaną oprowadzeni po uczelni PWSZ.

      Należy podkreślić, że dzięki tym zajęciom uczniowie nie tylko mogą w lepszym stopniu przygotować się do egzaminu maturalnego z chemii, ale również poszerzyć swój zakres wiedzy i umiejętności w zakresie chemii oraz przedmiotów pokrewnych, a także rozwijać swoje zainteresowania.

    • Nagłówek

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.